obecné nařízení

obecné nařízení o ochraně osobních údajů

KAPITOLA 10
Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty
Článek 92
Výkon přenesené pravomoci
Článek 93
Postupy projednávání ve výboru