yleinen tietosuoja-asetus

yleinen tietosuoja-asetus

X LUKU
Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset
92 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
93 artikla
Komiteamenettely