Bendrasis duomenų

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

X SKYRIUS
Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo aktai
92 straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
93 straipsnis
Komiteto procedūra