Vispārīgā datu

Vispārīgā datu aizsardzības regula

X NODAĻA
Deleģētie akti un īstenošanas akti
92. pants
Deleģēšanas īstenošana
93. pants
Komiteju procedūra