Regolament Ġenerali

Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data

KAPITOLU 10
Atti delegati u atti ta’ implimentazzjoni
Artikolu 92
Eżerċizzju tad-delega
Artikolu 93
Proċedura ta’ kumitat