algemene verordening

algemene verordening gegevensbescherming

HOOFDSTUK 10
Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen
Artikel 92
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
Artikel 93
Comitéprocedure