Regulamentul general

Regulamentul general privind protecția datelor

CAPITOLUL 4
Operatorul și persoana împuternicită de operator
Secțiunea 1
Obligații generale
Articolul 24
Responsabilitatea operatorului
Articolul 25
Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit
Articolul 26
Operatori asociați
Articolul 27
Reprezentanții operatorilor sau ai persoanelor împuternicite de operatori care nu își au sediul în Uniune
Articolul 28
Persoana împuternicită de operator
Articolul 29
Desfășurarea activității de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator
Articolul 30
Evidențele activităților de prelucrare
Articolul 31
Cooperarea cu autoritatea de supraveghere
Secțiunea 2
Securitatea datelor cu caracter personal
Articolul 32
Securitatea prelucrării
Articolul 33
Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal
Articolul 34
Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal
Secțiunea 3
Evaluarea impactului asupra protecției datelor și consultarea prealabilă
Articolul 35
Evaluarea impactului asupra protecției datelor
Articolul 36
Consultarea prealabilă
Secțiunea 4
Responsabilul cu protecția datelor
Articolul 37
Desemnarea responsabilului cu protecția datelor
Articolul 38
Funcția responsabilului cu protecția datelor
Articolul 39
Sarcinile responsabilului cu protecția datelor
Secțiunea 5
Coduri de conduită și certificare
Articolul 40
Coduri de conduită
Articolul 41
Monitorizarea codurilor de conduită aprobate
Articolul 42
Certificare
Articolul 43
Organisme de certificare
CAPITOLUL 10
Acte delegate și acte de punere în aplicare
Articolul 92
Exercitarea delegării
Articolul 93
Procedura comitetului