Splošna uredba

Splošna uredba o varstvu podatkov

POGLAVJE 10
Delegirani akti in izvedbeni akti
Člen 92
Izvajanje prenosa pooblastila
Člen 93
Postopek v odboru