Článek 94

Zrušení směrnice 95/46/ES

  • Směrnice 95/46/ES se zrušuje s účinkem ode dne 25. května 2018.
  • Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na toto nařízení. Odkazy na pracovní skupinu pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zřízenou článkem 29 směrnice 95/46/ES se považují za odkazy na Evropský sbor pro ochranu osobních údajů zřízený tímto nařízením.