Článek 74

Úkoly předsedy

  • Předseda plní následující úkoly:
    • a) svolává zasedání sboru a připravuje pro ně pořad jednání;
    • b) oznamuje rozhodnutí přijatá sborem podle článku 65 vedoucímu dozorovému úřadu a dotčeným dozorovým úřadům;
    • c) zajišťuje včasné plnění úkolů sborem, zejména v souvislosti s mechanismem jednotnosti uvedeným v článku 63.
  • Sbor stanoví ve svém jednacím řádu rozdělení úkolů mezi předsedu a místopředsedy.