74 artikla

Puheenjohtajan tehtävät

  • Puheenjohtajalla on seuraavat tehtävät:
    • a) kutsua koolle tietosuojaneuvoston kokoukset ja valmistella kokouksen asialista;
    • b) antaa tietosuojaneuvoston 65 artiklan nojalla antamat päätökset tiedoksi johtavalle valvontaviranomaiselle ja osallistuville valvontaviranomaisille;
    • c) varmistaa, että tietosuojaneuvosto hoitaa tehtävänsä oikea-aikaisesti, erityisesti suhteessa 63 artiklassa tarkoitettuun yhdenmukaisuusmekanismiin.
  • Tietosuojaneuvoston on vahvistettava työjärjestyksessään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tehtävänjako.