78 artikla

Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin valvontaviranomaista vastaan

  • Jokaisella luonnollisella henkil√∂ll√§ tai oikeushenkil√∂ll√§ on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin itse√§√§n koskevaa valvontaviranomaisen oikeudellisesti sitovaa p√§√§t√∂st√§ vastaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai muita kuin oikeudellisia oikeussuojakeinoja.
  • Jokaisella rekister√∂idyll√§ on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, jos 55 ja 56 artiklan nojalla toimivaltainen valvontaviranomainen ei ole k√§sitellyt valitusta tai ilmoittanut rekister√∂idylle kolmen kuukauden kuluessa 77 artiklan nojalla tehdyn valituksen etenemisest√§ tai ratkaisusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai muita kuin oikeudellisia oikeussuojakeinoja.
  • Kanne valvontaviranomaista vastaan on nostettava sen j√§senvaltion tuomioistuimissa, johon valvontaviranomainen on sijoittautunut.
  • Jos kanne on nostettu sellaista valvontaviranomaisen p√§√§t√∂st√§ vastaan, jota edelsi tietosuojaneuvoston yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa antama lausunto tai p√§√§t√∂s, valvontaviranomaisen on toimitettava kyseinen lausunto tai p√§√§t√∂s tuomioistuimelle.