17 artikla

Oikeus tietojen poistamiseen (‚ÄĚoikeus tulla unohdetuksi‚ÄĚ)

 • Rekister√∂idyll√§ on oikeus saada rekisterinpit√§j√§ poistamaan rekister√∂ity√§ koskevat henkil√∂tiedot ilman aiheetonta viivytyst√§, ja rekisterinpit√§j√§ll√§ on velvollisuus poistaa henkil√∂tiedot ilman aiheetonta viivytyst√§, edellytt√§en ett√§ jokin seuraavista perusteista t√§yttyy:
  • a) henkil√∂tietoja ei en√§√§ tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne ker√§ttiin tai joita varten niit√§ muutoin k√§siteltiin;
  • b) rekister√∂ity peruuttaa suostumuksen, johon k√§sittely on perustunut 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2¬†kohdan a alakohdan mukaisesti, eik√§ k√§sittelyyn ole muuta laillista perustetta;
  • c) rekister√∂ity vastustaa k√§sittely√§ 21 artiklan 1 kohdan nojalla eik√§ k√§sittelyyn ole olemassa perusteltua syyt√§ tai rekister√∂ity vastustaa k√§sittely√§ 21 artiklan 2 kohdan nojalla;
  • d) henkil√∂tietoja on k√§sitelty lainvastaisesti;
  • e) henkil√∂tiedot on poistettava unionin oikeuteen tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nt√∂√∂n perustuvan rekisterinpit√§j√§√§n sovellettavan lakis√§√§teisen velvoitteen noudattamiseksi;
  • f) henkil√∂tiedot on ker√§tty 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydess√§.
 • Jos rekisterinpit√§j√§ on julkistanut henkil√∂tiedot ja sill√§ on 1 kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, sen on k√§ytett√§viss√§ oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaakseen henkil√∂tietoja k√§sitteleville rekisterinpit√§jille, ett√§ rekister√∂ity on pyyt√§nyt kyseisi√§ rekisterinpit√§ji√§ poistamaan n√§ihin henkil√∂tietoihin liittyv√§t linkit tai n√§iden henkil√∂tietojen j√§ljenn√∂kset tai kopiot.
 • Edell√§ olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, jos k√§sittely on tarpeen
  • a) sananvapautta ja tiedonv√§lityksen vapautta koskevan oikeuden k√§ytt√§miseksi;
  • b) rekisterinpit√§j√§√§n sovellettavaan unionin oikeuteen tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nt√∂√∂n perustuvan, k√§sittely√§ edellytt√§v√§n lakis√§√§teisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos k√§sittely tapahtuu yleist√§ etua koskevan teht√§v√§n suorittamista tai rekisterinpit√§j√§lle kuuluvan julkisen vallan k√§ytt√§mist√§ varten;
  • c) kansanterveyteen liittyv√§√§ yleist√§ etua koskevista syist√§ 9 artiklan 2 kohdan h ja i alakohdan sek√§ 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
  • d) yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisi√§ tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos 1 kohdassa tarkoitettu oikeus todenn√§k√∂isesti est√§√§ kyseisen k√§sittelyn tai vaikeuttaa sit√§ suuresti; tai
  • e) oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esitt√§miseksi tai puolustamiseksi.