61 artikla

Keskinäinen avunanto

 • Valvontaviranomaisten on annettava toisilleen tarvittavat tiedot ja keskin√§ist√§ apua t√§m√§n asetuksen johdonmukaisen t√§yt√§nt√∂√∂npanon ja soveltamisen varmistamiseksi ja toteutettava toimenpiteet tehokasta keskin√§ist√§ yhteisty√∂t√§ varten. Keskin√§isen avunannon on katettava erityisesti tietopyynn√∂t ja valvontatoimet, kuten ennakkohyv√§ksynt√§√§ ja -kuulemista sek√§ tarkastusten ja tutkimusten toteuttamista koskevat pyynn√∂t.
 • Valvontaviranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet voidakseen vastata toisen valvontaviranomaisen esitt√§m√§√§n pyynt√∂√∂n ilman aiheetonta viivytyst√§ ja viimeist√§√§n kuukauden kuluttua pyynn√∂n vastaanottamisesta. T√§llaisiin toimenpiteisiin voi kuulua erityisesti asiaankuuluvien tietojen v√§litt√§minen tutkimuksen toteuttamisesta.
 • Avunantopyynn√∂ss√§ on esitett√§v√§ kaikki tarvittavat tiedot, mukaan lukien pyynn√∂n tarkoitus ja perustelut sen esitt√§miselle. Vaihdettuja tietoja saa k√§ytt√§√§ ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten niit√§ on pyydetty.
 • Valvontaviranomainen, jolle pyynt√∂ on osoitettu, voi kielt√§yty√§ noudattamasta sit√§ vain, jos
  • a) sill√§ ei ole toimivaltaa k√§sitell√§ pyynn√∂n kohdetta tai toteuttaa pyydettyj√§ toimenpiteit√§; tai
  • b) pyynn√∂n noudattaminen olisi ristiriidassa t√§m√§n asetuksen tai sellaisen unionin oikeuden tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂n kanssa, jota pyynn√∂n vastaanottaneeseen valvontaviranomaiseen sovelletaan.
 • Pyynn√∂n vastaanottaneen valvontaviranomaisen on ilmoitettava pyynn√∂n esitt√§neelle valvontaviranomaiselle asian ratkaisusta tai tarvittaessa asian etenemisest√§ tai pyynt√∂√∂n vastaamiseksi toteutetuista toimenpiteist√§. Pyynn√∂n vastaanottaneen viranomaisen, joka kielt√§ytyy noudattamasta pyynt√∂√§ 4 kohdan nojalla, on esitett√§v√§ syyt siihen.
 • Pyynn√∂n vastaanottaneiden valvontaviranomaisten on p√§√§s√§√§nt√∂isesti toimitettava muiden valvontaviranomaisten pyyt√§m√§t tiedot s√§hk√∂isesti vakiomuodossa.
 • Pyynn√∂n vastaanottanut viranomainen ei saa peri√§ maksua keskin√§ist√§ avunantoa koskevien pyynt√∂jen perusteella toteuttamistaan toimista. Valvontaviranomaiset voivat sopia s√§√§nn√∂ist√§, jotka koskevat poikkeuksellisissa olosuhteissa annettavasta keskin√§isest√§ avusta aiheutuvien erityisten kustannusten korvaamista niiden v√§lill√§.
 • Jos valvontaviranomainen ei anna t√§m√§n artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja tietoja kuukauden kuluessa toisen valvontaviranomaisen esitt√§m√§n pyynn√∂n vastaanottamisesta, pyynn√∂n esitt√§v√§ valvontaviranomainen voi hyv√§ksy√§ v√§liaikaisen toimenpiteen oman j√§senvaltionsa alueella 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti. T√§ss√§ tapauksessa on katsottava, ett√§ 66 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tarve toteuttaa kiireellisi√§ toimenpiteit√§ t√§yttyy ja vaaditaan 66 artiklan 2 kohdan mukainen tietosuojaneuvoston kiireellinen sitova p√§√§t√∂s.
 • Komissio voi t√§yt√§nt√∂√∂npanos√§√§d√∂ksill√§ vahvistaa t√§ss√§ artiklassa tarkoitettua keskin√§ist√§ avunantoa koskevat muodot ja menettelyt sek√§ j√§rjestelyt valvontaviranomaisten kesken ja valvontaviranomaisten ja tietosuojaneuvoston v√§lill√§ s√§hk√∂isin keinoin toteutettavaa tietojenvaihtoa varten, erityisesti t√§m√§n artiklan 6 kohdassa tarkoitetun vakiolomakkeen. N√§m√§ t√§yt√§nt√∂√∂npanos√§√§d√∂kset hyv√§ksyt√§√§n 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettely√§ noudattaen.