55 artikla

Toimivalta

  • Jokaisella valvontaviranomaisella on sille t√§m√§n asetuksen mukaisesti annettujen teht√§vien hoitoa ja valtuuksien k√§ytt√∂√§ koskeva toimivalta oman j√§senvaltionsa alueella.
  • Jos k√§sittelyn suorittavat viranomaiset tai yksityiset elimet 6 artiklan 1 kohdan c tai e alakohdan nojalla, toimivalta on asianomaisen j√§senvaltion valvontaviranomaisella. T√§ll√∂in ei sovelleta 56 artiklaa.
  • Valvontaviranomaisilla ei ole toimivaltaa valvoa k√§sittelytoimia, joita tuomioistuimet suorittavat laink√§ytt√∂teht√§viens√§ yhteydess√§.