66 artikla

Kiireellinen menettely

  • Jos asianomainen valvontaviranomainen poikkeuksellisissa olosuhteissa katsoo, ett√§ on tarpeen toteuttaa kiireellisi√§ toimenpiteit√§ rekister√∂idyille kuuluvien oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi, se voi 63, 64 ja 65 artiklassa tarkoitetusta yhdenmukaisuusmenettelyst√§ tai 60 artiklassa tarkoitetusta menettelyst√§ poiketen v√§litt√∂m√§sti hyv√§ksy√§ v√§liaikaisia toimenpiteit√§, joiden on tarkoitus tuottaa oikeusvaikutuksia sen omalla alueella ja jotka ovat voimassa tietyn ajan, joka voi olla enint√§√§n kolme kuukautta. Valvontaviranomaisen on annettava t√§llaiset toimenpiteet ja perustelut niiden hyv√§ksymiselle viipym√§tt√§ tiedoksi muille asianomaisille valvontaviranomaisille, tietosuojaneuvostolle ja komissiolle.
  • Jos valvontaviranomainen on toteuttanut toimenpiteen 1 kohdan nojalla ja katsoo, ett√§ on kiireellisesti hyv√§ksytt√§v√§ lopullisia toimenpiteit√§, se voi pyyt√§√§ tietosuojaneuvostolta kiireellist√§ lausuntoa tai kiireellist√§ sitovaa p√§√§t√∂st√§ esitt√§en perustelut t√§llaisen lausunnon tai p√§√§t√∂ksen pyyt√§miselle.
  • Jokainen valvontaviranomainen voi tapauksen mukaan pyyt√§√§ tietosuojaneuvostolta kiireellist√§ lausuntoa tai kiireellist√§ sitovaa p√§√§t√∂st√§, jos toimivaltainen valvontaviranomainen ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteit√§ tilanteessa, jossa on toteutettava kiireellisi√§ toimenpiteit√§ rekister√∂idyille kuuluvien oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi, esitt√§en perustelut t√§llaisen lausunnon tai p√§√§t√∂ksen pyyt√§miselle ja kiireellisten toimenpiteiden toteuttamiselle.
  • T√§m√§n artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu kiireellinen lausunto tai kiireellinen sitova p√§√§t√∂s vahvistetaan 64¬†artiklan 3 kohdasta ja 65 artiklan 2 kohdasta poiketen kahden viikon kuluessa tietosuojaneuvoston j√§senten yksinkertaisella enemmist√∂ll√§.