47 artikla

Yritystä koskevat sitovat säännöt

 • Toimivaltainen valvontaviranomainen vahvistaa yrityksi√§ koskevat sitovat s√§√§nn√∂t 63 artiklassa s√§√§detyn yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti, jos
  • a) s√§√§nn√∂t ovat oikeudellisesti sitovat ja niit√§ sovelletaan kaikkiin asianomaisiin konsernin tai yritysryhm√§n j√§seniin, jotka harjoittavat yhteist√§ taloudellista toimintaa, ty√∂ntekij√§t mukaan luettuna, ja kaikki n√§m√§ yksik√∂t my√∂s panevat s√§√§nn√∂t t√§yt√§nt√∂√∂n;
  • b) s√§√§nn√∂iss√§ nimenomaisesti annetaan rekister√∂idyille t√§yt√§nt√∂√∂npanokelpoisia heid√§n henkil√∂tietojensa k√§sittely√§ koskevia oikeuksia; ja
  • c) s√§√§nn√∂t t√§ytt√§v√§t 2 kohdassa s√§√§detyt vaatimukset.
 • N√§iss√§ 1 kohdassa tarkoitetuissa yrityst√§ koskevissa sitovissa s√§√§nn√∂iss√§ on m√§√§ritett√§v√§ v√§hint√§√§n
  • a) konsernin tai yritysryhm√§n, joka harjoittaa yhteist√§ taloudellista toimintaa, ja sen kaikkien j√§senten rakenne ja yhteystiedot;
  • b) tiedonsiirrot tai tiedonsiirtojen sarjat, henkil√∂tietoryhm√§t mukaan lukien, k√§sittelytoimien tyyppi ja k√§sittelyn tarkoitukset, k√§sittelyn kohteena olevien rekister√∂ityjen ryhm√§ sek√§ tieto siit√§, mist√§ kolmannesta maasta tai kolmansista maista on kyse;
  • c) s√§√§nt√∂jen oikeudellinen sitovuus sek√§ unionin sis√§ll√§ ett√§ sen ulkopuolella;
  • d) yleisten tietosuojaperiaatteiden soveltaminen, erityisesti k√§ytt√∂tarkoitussidonnaisuus, tietojen minimointi, rajoitetut s√§ilytysajat, tietojen laatu, sis√§√§nrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja, k√§sittelyn oikeusperuste, erityisten henkil√∂tietoryhmien k√§sittely, tietoturvallisuuden takaavat toimenpiteet ja vaatimukset, jotka koskevat henkil√∂tietojen siirt√§mist√§ edelleen elimille, joita n√§m√§ yrityksi√§ koskevat sitovat s√§√§nn√∂t eiv√§t sido;
  • e) rekister√∂ityjen henkil√∂tietojen k√§sittely√§ koskevat oikeudet ja keinot k√§ytt√§√§ niit√§, mukaan lukien oikeus olla joutumatta sellaisten 22 artiklassa tarkoitettujen p√§√§t√∂sten kohteeksi, jotka perustuvat pelk√§st√§√§n automaattiseen k√§sittelyyn, mukaan lukien profilointi, oikeus tehd√§ valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja oikeus oikeussuojakeinoihin j√§senvaltioiden toimivaltaisissa tuomioistuimissa 79 artiklan mukaisesti sek√§ oikeus muutoksenhakuun ja tarvittaessa korvauksen saamiseen yrityst√§ koskevien sitovien s√§√§nt√∂jen rikkomisen vuoksi;
  • f) j√§senvaltion alueelle sijoittautuneen rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n suostumus kantaa vastuu siit√§, ett√§ asianomainen yritysryhm√§n j√§sen, joka ei ole sijoittautunut unionin alueelle, rikkoo yrityst√§ koskevia sitovia s√§√§nt√∂j√§; rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ voidaan vapauttaa t√§st√§ vastuusta osittain tai kokonaan vain edell√§ mainitun rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n osoitettua, ettei kyseinen j√§sen ole vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta;
  • g) se, miten yrityst√§ koskevista sitovista s√§√§nn√∂ist√§ ja erityisesti t√§m√§n kohdan d‚Äďf alakohdassa tarkoitetuista s√§√§nn√∂ksist√§ ilmoitetaan rekister√∂idyille 13 ja 14 artiklan vaatimusten lis√§ksi;
  • h) kaikkien 37 artiklan mukaisesti nimitettyjen tietosuojavastaavien taikka konsernissa tai yritysryhm√§ss√§, joka harjoittaa yhteist√§ taloudellista toimintaa, yrityst√§ koskevien sitovien s√§√§nt√∂jen noudattamisen valvonnasta sek√§ koulutuksen ja valitusten k√§sittelyn seurannasta vastaavan mink√§ tahansa muun henkil√∂n tai yksik√∂n teht√§v√§t;
  • i) valitusmenettelyt;
  • j) mekanismit, joiden avulla konsernissa tai yritysryhm√§ss√§, joka harjoittaa yhteist√§ taloudellista toimintaa, pyrit√§√§n varmistamaan, ett√§ yrityst√§ koskevien sitovien s√§√§nt√∂jen noudattaminen varmistetaan. T√§llaisia mekanismeja ovat tietosuojaa koskevat tarkastukset ja menetelm√§t, joilla varmistetaan korjaavat toimenpiteet rekister√∂idyn oikeuksien suojaamiseksi. T√§llaisten varmistusten tulokset olisi ilmoitettava h alakohdassa tarkoitetulle henkil√∂lle tai yksik√∂lle sek√§ konsernissa m√§√§r√§ysvaltaa k√§ytt√§v√§n yrityksen tai yhteist√§ taloudellista toimintaa harjoittavan yritysryhm√§n hallitukselle, ja niiden olisi oltava pyynn√∂st√§ toimivaltaisen valvontaviranomaisen saatavilla;
  • k) mekanismit s√§√§nt√∂ihin teht√§vist√§ muutoksista ilmoittamista ja niiden kirjaamista varten sek√§ niist√§ valvontaviranomaiselle ilmoittamista varten;
  • l) yhteisty√∂menettely valvontaviranomaisen kanssa sen varmistamiseksi, ett√§ kaikki konsernin tai yritysryhm√§n, joka harjoittaa yhteist√§ taloudellista toimintaa, j√§senet noudattavat s√§√§nt√∂j√§, erityisesti toimittamalla valvontaviranomaisen k√§ytt√∂√∂n j alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden varmistamisen tulokset;
  • m) mekanismit, joilla ilmoitetaan toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle kolmannessa maassa konsernin tai yhteist√§ taloudellista toimintaa harjoittavan yritysryhm√§n j√§seneen mahdollisesta sovellettavista oikeudellisista vaatimuksista, jotka todenn√§k√∂isesti merkitt√§v√§sti haittaavat yrityst√§ koskeviin sitoviin s√§√§nt√∂ihin sis√§ltyvi√§ takeita; ja
  • n) asianmukainen tietosuojakoulutus henkil√∂st√∂lle, jolla on pysyv√§ tai s√§√§nn√∂llinen p√§√§sy henkil√∂tietoihin.
 • Komissio voi vahvistaa muodon ja menettelyt sit√§ tietojenvaihtoa varten, jota k√§yd√§√§n rekisterinpit√§jien, henkil√∂tietojen k√§sittelij√∂iden ja valvontaviranomaisten v√§lill√§ t√§ss√§ artiklassa tarkoitetuista yrityst√§ koskevista sitovista s√§√§nn√∂ist√§. N√§m√§ t√§yt√§nt√∂√∂npanos√§√§d√∂kset hyv√§ksyt√§√§n 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettely√§ noudattaen.