12 artikla

Läpinäkyvä informointi, viestintä ja yksityiskohtaiset säännöt rekisteröidyn oikeuksien käyttöä varten

 • Rekisterinpit√§j√§n on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet toimittaakseen rekister√∂idylle 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot ja 15‚Äď22 artiklan ja 34 artiklan mukaiset kaikki k√§sittely√§ koskevat tiedot tiiviisti esitetyss√§, l√§pin√§kyv√§ss√§, helposti ymm√§rrett√§v√§ss√§ ja saatavilla olevassa muodossa selke√§ll√§ ja yksinkertaisella kielell√§ varsinkin silloin, kun tiedot on tarkoitettu erityisesti lapselle. Tiedot on toimitettava kirjallisesti tai muulla tavoin ja tapauksen mukaan s√§hk√∂isess√§ muodossa. Jos rekister√∂ity sit√§ pyyt√§√§, tiedot voidaan antaa suullisesti edellytt√§en, ett√§ rekister√∂idyn henkil√∂llisyys on vahvistettu muulla tavoin.
 • Rekisterinpit√§j√§n on helpotettava 15‚Äď22 artiklan mukaisten rekister√∂idyn oikeuksien k√§ytt√§mist√§. Edell√§ 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa rekisterinpit√§j√§ ei saa kielt√§yty√§ toimimasta rekister√∂idyn pyynn√∂st√§ t√§m√§n 15‚Äď22¬†artiklan mukaisten oikeuksien k√§ytt√§miseksi ellei rekisterinpit√§j√§ osoita, ettei se pysty tunnistamaan rekister√∂ity√§.
 • Rekisterinpit√§j√§n on toimitettava rekister√∂idylle tiedot toimenpiteist√§, joihin on ryhdytty 15‚Äď22 artiklan nojalla tehdyn pyynn√∂n johdosta ilman aiheetonta viivytyst√§ ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynn√∂n vastaanottamisesta. M√§√§r√§aikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enint√§√§n kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyynt√∂jen monimutkaisuus ja m√§√§r√§. Rekisterinpit√§j√§n on ilmoitettava rekister√∂idylle t√§llaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynn√∂n vastaanottamisesta sek√§ viiv√§stymisen syyt. Jos rekister√∂ity esitt√§√§ pyynn√∂n s√§hk√∂isesti, tiedot on toimitettava s√§hk√∂isesti mahdollisuuksien mukaan, paitsi jos rekister√∂ity toisin pyyt√§√§.
 • Jos rekisterinpit√§j√§ ei toteuta toimenpiteit√§ rekister√∂idyn pyynn√∂n perusteella, rekisterinpit√§j√§n on ilmoitettava viipym√§tt√§ ja viimeist√§√§n kuukauden kuluessa pyynn√∂n vastaanottamisesta rekister√∂idylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehd√§ valitus valvontaviranomaiselle ja k√§ytt√§√§ muita oikeussuojakeinoja.
 • J√§ljemp√§n√§ olevan 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15‚Äď22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia. Jos rekister√∂idyn pyynn√∂t ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niit√§ esitet√§√§n toistuvasti, rekisterinpit√§j√§ voi joko
  • a) peri√§ kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai
  • b) kielt√§yty√§ suorittamasta pyydetty√§ toimea.
   Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.
 • Jos rekisterinpit√§j√§ll√§ on perusteltua syyt√§ ep√§ill√§ 15‚Äď21 artiklan mukaisen pyynn√∂n tehneen luonnollisen henkil√∂n henkil√∂llisyytt√§, rekisterinpit√§j√§ voi pyyt√§√§ toimittamaan lis√§tiedot, jotka ovat tarpeen rekister√∂idyn henkil√∂llisyyden vahvistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan soveltamista.
 • J√§ljemp√§n√§ 13 ja 14 artiklassa tarkoitetut tiedot voidaan antaa rekister√∂idyille yhdistettyn√§ vakiomuotoisiin kuvakkeisiin, jotta suunnitellusta k√§sittelyst√§ voidaan antaa mielek√§s yleiskuva helposti erottuvalla, ymm√§rrett√§v√§ll√§ ja selv√§sti luettavissa olevalla tavalla. Jos kuvakkeet esitet√§√§n s√§hk√∂isess√§ muodossa, niiden on oltava koneellisesti luettavissa.
 • Siirret√§√§n komissiolle valta antaa 92 artiklan mukaisesti delegoituja s√§√§d√∂ksi√§, jotta voidaan m√§√§ritt√§√§ kuvakkeilla annettavat tiedot ja menettelyt, joilla standardoituja kuvakkeita tarjotaan k√§ytt√∂√∂n.