13 artikla

Toimitettavat tiedot, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä

 • Ker√§tt√§ess√§ rekister√∂idylt√§ h√§nt√§ koskevia henkil√∂tietoja rekisterinpit√§j√§n on silloin, kun henkil√∂tietoja saadaan, toimitettava rekister√∂idylle kaikki seuraavat tiedot:
  • a) rekisterinpit√§j√§n ja tapauksen mukaan t√§m√§n mahdollisen edustajan identiteetti ja yhteystiedot;
  • b) tapauksen mukaan tietosuojavastaavan yhteystiedot;
  • c) henkil√∂tietojen k√§sittelyn tarkoitukset sek√§ k√§sittelyn oikeusperuste;
  • d) rekisterinpit√§j√§n tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut, jos k√§sittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan;
  • d) henkil√∂tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhm√§t;
  • e) tapauksen mukaan tieto siit√§, ett√§ rekisterinpit√§j√§ aikoo siirt√§√§ henkil√∂tietoja kolmanteen maahan tai kansainv√§liselle j√§rjest√∂lle, ja tieto tietosuojan riitt√§vyytt√§ koskevan komission p√§√§t√∂ksen olemassaolosta tai puuttumisesta, tai jos kyseess√§ on 46 tai 47 artiklassa tai 49 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu siirto, tieto sopivista tai asianmukaisista suojatoimista ja siit√§, miten niist√§ saa j√§ljenn√∂ksen tai minne ne on asetettu saataville.
 • Edell√§ 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lis√§ksi rekisterinpit√§j√§n on silloin, kun henkil√∂tietoja saadaan, toimitettava rekister√∂idylle seuraavat lis√§tiedot, jotka ovat tarpeen asianmukaisen ja l√§pin√§kyv√§n k√§sittelyn takaamiseksi:
  • a) henkil√∂tietojen s√§ilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, t√§m√§n ajan m√§√§ritt√§miskriteerit;
  • b) rekister√∂idyn oikeus pyyt√§√§ rekisterinpit√§j√§lt√§ p√§√§sy h√§nt√§ itse√§√§n koskeviin henkil√∂tietoihin sek√§ oikeus pyyt√§√§ kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka k√§sittelyn rajoittamista tai vastustaa k√§sittely√§ sek√§ oikeutta siirt√§√§ tiedot j√§rjestelm√§st√§ toiseen;
  • c) oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa t√§m√§n vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun k√§sittelyn lainmukaisuuteen, jos k√§sittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2¬†kohdan a alakohtaan;
  • d) oikeus tehd√§ valitus valvontaviranomaiselle;
  • e) onko henkil√∂tietojen antaminen lakis√§√§teinen tai sopimukseen perustuva vaatimus taikka sopimuksen tekemisen edellytt√§m√§ vaatimus sek√§ onko rekister√∂idyn pakko toimittaa henkil√∂tiedot ja t√§llaisten tietojen antamatta j√§tt√§misen mahdolliset seuraukset;
  • f) automaattisen p√§√§t√∂ksenteon, muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sek√§ ainakin n√§iss√§ tapauksissa merkitykselliset tiedot k√§sittelyyn liittyv√§st√§ logiikasta samoin kuin kyseisen k√§sittelyn merkitt√§vyys ja mahdolliset seuraukset rekister√∂idylle.
 • Jos rekisterinpit√§j√§ aikoo k√§sitell√§ henkil√∂tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkil√∂tiedot ker√§ttiin, rekisterinpit√§j√§n on ilmoitettava rekister√∂idylle ennen kyseist√§ jatkok√§sittely√§ t√§st√§ muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lis√§tiedot 2 kohdan mukaisesti.
 • Edell√§ olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta, jos ja silt√§ osin kuin rekister√∂ity on jo saanut tiedot.