46 artikla

Siirto asianmukaisia suojatoimia soveltaen

 • Jollei 45 artiklan 3 kohdan mukaista p√§√§t√∂st√§ ole tehty, rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ voi siirt√§√§ henkil√∂tietoja kolmanteen maahan tai kansainv√§liselle j√§rjest√∂lle vain, jos kyseinen rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet ja jos rekister√∂ityjen saatavilla on t√§yt√§nt√∂√∂npanokelpoisia oikeuksia ja tehokkaita oikeussuojakeinoja.
 • Edell√§ 1 kohdassa tarkoitettuja asianmukaisia suojatoimia voivat olla seuraavat, ilman ett√§ edellytet√§√§n erityist√§ valvontaviranomaisen antamaa lupaa:
  • a) viranomaisten tai julkisten elinten v√§linen oikeudellisesti sitova ja t√§yt√§nt√∂√∂npanokelpoinen v√§line;
  • b) 47 artiklan mukaiset yrityst√§ koskevat sitovat s√§√§nn√∂t;
  • c) komission 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettely√§ noudattaen antamat tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet;
  • d) tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet, jotka tietosuojaviranomainen vahvistaa ja jotka komissio hyv√§ksyy 93 artiklan 2¬†kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettely√§ noudattaen;
  • e) 40 artiklassa tarkoitetut hyv√§ksytyt k√§yt√§nnes√§√§nn√∂t yhdess√§ kolmannen maan rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n sitovien ja t√§yt√§nt√∂√∂npanokelpoisten sitoumusten kanssa asianmukaisten suojatoimien soveltamiseksi, my√∂s rekister√∂ityjen oikeuksiin;
  • f) 42 artiklassa tarkoitettu hyv√§ksytty sertifiointimekanismi yhdess√§ kolmannen maan rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n sitovien ja t√§yt√§nt√∂√∂npanokelpoisten sitoumusten kanssa asianmukaisten suojatoimien soveltamiseksi, my√∂s rekister√∂ityjen oikeuksiin.
 • Toimivaltaisen valvontaviranomaisen luvalla 1 kohdassa tarkoitettuja asianmukaisia suojatoimia voivat olla my√∂s erityisesti seuraavat:
  • a) rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n ja kolmannen maan tai kansainv√§lisen j√§rjest√∂n rekisterinpit√§j√§n, henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n tai vastaanottajan v√§liset sopimuslausekkeet; tai
  • b) s√§√§nn√∂kset, jotka sis√§llytet√§√§n viranomaisten tai julkisten elinten v√§lisiin hallinnollisiin j√§rjestelyihin ja joihin sis√§ltyy rekister√∂ityjen t√§yt√§nt√∂√∂npanokelpoisia ja tehokkaita oikeuksia.
 • Valvontaviranomaisen on sovellettava 63 artiklassa tarkoitettua yhdenmukaisuusmekanismia t√§m√§n artiklan 3¬†kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.
 • Hyv√§ksynn√§t, jotka j√§senvaltio tai valvontaviranomainen on antanut direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 2 kohdan nojalla, pysyv√§t voimassa, kunnes kyseinen valvontaviranomainen tarpeen vaatiessa muuttaa niit√§ tai korvaa tai kumoaa ne. P√§√§t√∂kset, jotka komissio on antanut direktiivin 95/46/EY 26 artiklan 4 kohdan nojalla, pysyv√§t voimassa, kunnes niit√§ tarpeen vaatiessa muutetaan, ne korvataan tai kumotaan t√§m√§n artiklan 2 kohdan mukaisesti annetulla komission p√§√§t√∂ksell√§.