4 artikla

Määritelmät

  Tässä asetuksessa tarkoitetaan

 • ‚Äôhenkil√∂tiedoilla‚Äô kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkil√∂√∂n, j√§ljemp√§n√§ ‚Äôrekister√∂ity‚Äô, liittyvi√§ tietoja; tunnistettavissa olevana pidet√§√§n luonnollista henkil√∂√§, joka voidaan suoraan tai ep√§suorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkil√∂tunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman h√§nelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekij√§n perusteella,
 • ‚Äôk√§sittelyll√§‚Äô toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkil√∂tietoihin tai henkil√∂tietoja sis√§lt√§viin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenk√§sittely√§ k√§ytt√§en tai manuaalisesti, kuten tietojen ker√§√§mist√§, tallentamista, j√§rjest√§mist√§, j√§sent√§mist√§, s√§ilytt√§mist√§, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kysely√§, k√§ytt√∂√§, tietojen luovuttamista siirt√§m√§ll√§, levitt√§m√§ll√§ tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdist√§mist√§, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista,
 • ‚Äôk√§sittelyn rajoittamisella‚Äô tallennettujen henkil√∂tietojen merkitsemist√§ tarkoituksena rajoittaa niiden my√∂hemp√§√§ k√§sittely√§,
 • ‚Äôprofiloinnilla‚Äô mit√§ tahansa henkil√∂tietojen automaattista k√§sittely√§, jossa henkil√∂tietoja k√§ytt√§m√§ll√§ arvioidaan luonnollisen henkil√∂n tiettyj√§ henkil√∂kohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteit√§, jotka liittyv√§t kyseisen luonnollisen henkil√∂n ty√∂suoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkil√∂kohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, k√§ytt√§ytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin,
 • ‚Äôpseudonymisoimisella‚Äô henkil√∂tietojen k√§sittelemist√§ siten, ett√§ henkil√∂tietoja ei voida en√§√§ yhdist√§√§ tiettyyn rekister√∂ityyn k√§ytt√§m√§tt√§ lis√§tietoja, edellytt√§en ett√§ t√§llaiset lis√§tiedot s√§ilytet√§√§n erill√§√§n ja niihin sovelletaan teknisi√§ ja organisatorisia toimenpiteit√§, joilla varmistetaan, ettei henkil√∂tietojen yhdist√§mist√§ tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkil√∂√∂n tapahdu,
 • ‚Äôrekisterill√§‚Äô mit√§ tahansa j√§sennelty√§ henkil√∂tietoja sis√§lt√§v√§√§ tietojoukkoa, josta tiedot ovat saatavilla tietyin perustein, oli tietojoukko sitten keskitetty, hajautettu tai toiminnallisin tai maantieteellisin perustein jaettu,
 • ‚Äôrekisterinpit√§j√§ll√§‚Äô luonnollista henkil√∂√§ tai oikeushenkil√∂√§, viranomaista, virastoa tai muuta elint√§, joka yksin tai yhdess√§ toisten kanssa m√§√§rittelee henkil√∂tietojen k√§sittelyn tarkoitukset ja keinot; jos t√§llaisen k√§sittelyn tarkoitukset ja keinot m√§√§ritell√§√§n unionin tai j√§senvaltioiden lains√§√§d√§nn√∂ss√§, rekisterinpit√§j√§ tai t√§m√§n nimitt√§mist√§ koskevat erityiset kriteerit voidaan vahvistaa unionin oikeuden tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂n mukaisesti,
 • ‚Äôhenkil√∂tietojen k√§sittelij√§ll√§‚Äô luonnollista henkil√∂√§ tai oikeushenkil√∂√§, viranomaista, virastoa tai muuta elint√§, joka k√§sittelee henkil√∂tietoja rekisterinpit√§j√§n lukuun,
 • ‚Äôvastaanottajalla‚Äô luonnollista henkil√∂√§ tai oikeushenkil√∂√§, viranomaista, virastoa tai muuta elint√§, jolle luovutetaan henkil√∂tietoja, oli kyseess√§ kolmas osapuoli tai ei. Viranomaisia, jotka mahdollisesti saavat henkil√∂tietoja tietyn tutkimuksen puitteissa unionin oikeuden tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂n mukaisesti ei kuitenkaan pidet√§ vastaanottajina; n√§iden viranomaisten on k√§sitelt√§v√§ kyseisi√§ tietoja sovellettavia tietosuojas√§√§nt√∂j√§ noudattaen k√§sittelyn tarkoitusten mukaisesti,
 • ‚Äôkolmannella osapuolella‚Äô luonnollista henkil√∂√§ tai oikeushenkil√∂√§, viranomaista, virastoa tai muuta toimielint√§ kuin rekister√∂ity√§, rekisterinpit√§j√§√§, henkil√∂tietojen k√§sittelij√§√§ ja henkil√∂√§, joilla on oikeus k√§sitell√§ henkil√∂tietoja suoraan rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n v√§litt√∂m√§n vastuun alaisena,
 • rekister√∂idyn ‚Äôsuostumuksella‚Äô mit√§ tahansa vapaaehtoista, yksil√∂ity√§, tietoista ja yksiselitteist√§ tahdonilmaisua, jolla rekister√∂ity hyv√§ksyy henkil√∂tietojensa k√§sittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selke√§sti suostumusta ilmaisevan toimen,
 • ‚Äôhenkil√∂tietojen tietoturvaloukkauksella‚Äô tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten k√§siteltyjen henkil√∂tietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, h√§vi√§minen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka p√§√§sy tietoihin,
 • ‚Äôgeneettisill√§ tiedoilla‚Äô henkil√∂tietoja, jotka koskevat luonnollisen henkil√∂n perittyj√§ tai hankittuja geneettisi√§ ominaisuuksia, joista selvi√§√§ yksil√∂llist√§ tietoa kyseisen luonnollisen henkil√∂n fysiologiasta tai terveydentilasta ja jotka on saatu erityisesti kyseisen luonnollisen henkil√∂n biologisesta n√§ytteest√§ analysoimalla,
 • ‚Äôbiometrisill√§ tiedoilla‚Äô kaikkia luonnollisen henkil√∂n fyysisiin ja fysiologisiin ominaisuuksiin tai k√§ytt√§ytymiseen liittyv√§ll√§ teknisell√§ k√§sittelyll√§ saatuja henkil√∂tietoja, kuten kasvokuvia tai sormenj√§lkitietoja, joiden perusteella kyseinen luonnollinen henkil√∂ voidaan tunnistaa tai kyseisen henkil√∂n tunnistaminen voidaan varmistaa,
 • ‚Äôterveystiedoilla‚Äô luonnollisen henkil√∂n fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen liittyvi√§ henkil√∂tietoja, mukaan lukien tiedot terveyspalvelujen tarjoamisesta, jotka ilmaisevat h√§nen terveydentilansa,
 • ‚Äôp√§√§toimipaikalla‚Äô a) kun kyseess√§ on rekisterinpit√§j√§, jolla on toimipaikkoja useammassa kuin yhdess√§ j√§senvaltiossa, sen keskushallinnon sijaintipaikkaa unionissa, paitsi jos p√§√§t√∂kset henkil√∂tietojen k√§sittelyn tarkoituksista ja keinoista tehd√§√§n rekisterinpit√§j√§n unionissa sijaitsevassa toisessa toimipaikassa ja viimeksi mainitulla toimipaikalla on toimivalta panna kyseiset p√§√§t√∂kset t√§yt√§nt√∂√∂n; t√§ll√∂in p√§√§toimipaikaksi katsotaan toimipaikka, jossa kyseiset p√§√§t√∂kset on tehty; b) kun kyseess√§ on henkil√∂tietojen k√§sittelij√§, jolla on toimipaikkoja useammassa kuin yhdess√§ j√§senvaltiossa, sen keskushallinnon sijaintipaikkaa unionissa, ja jos henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ll√§ ei ole keskushallintoa unionissa, sit√§ henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n unionissa sijaitsevaa toimipaikkaa, jossa henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n toimipaikassa toteutettavan toiminnan yhteydess√§ suoritettava p√§√§asiallinen k√§sittelytoiminta tapahtuu siin√§ m√§√§rin kuin henkil√∂tietojen k√§sittelij√§√§n sovelletaan t√§m√§n asetuksen mukaisia erityisi√§ velvoitteita,
 • ‚Äôedustajalla‚Äô unioniin sijoittautunutta luonnollista henkil√∂√§ tai oikeushenkil√∂√§, jonka rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ on nimennyt kirjallisesti toimimaan lukuunsa 27 artiklan nojalla ja joka edustaa rekisterinpit√§j√§√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§√§, kun on kyse t√§h√§n asetukseen perustuvista rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n velvollisuuksista,
 • ‚Äôyrityksell√§‚Äô taloudellista toimintaa harjoittavaa luonnollista henkil√∂√§ tai oikeushenkil√∂√§ sen oikeudellisesta muodosta riippumatta, mukaan lukien kumppanuudet tai yhdistykset, jotka s√§√§nn√∂llisesti harjoittavat taloudellista toimintaa,
 • ‚Äôkonsernilla‚Äô m√§√§r√§ysvaltaa k√§ytt√§v√§√§ yrityst√§ ja sen m√§√§r√§ysvallassa olevia yrityksi√§,
 • ‚Äôyrityst√§ koskevilla sitovilla s√§√§nn√∂ill√§‚Äô henkil√∂tietojen suojeluperiaatteita, joita jonkin j√§senvaltion alueelle sijoittautunut rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ on sitoutunut noudattamaan tehdess√§√§n henkil√∂tietojen siirtoja tai siirtojen sarjoja yhdess√§ tai useammassa kolmannessa maassa sijaitsevalle rekisterinpit√§j√§lle tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§lle konsernin tai yhteist√§ taloudellista toimintaa harjoittavan yritysryhm√§n sis√§ll√§,
 • ‚Äôvalvontaviranomaisella‚Äô j√§senvaltion 51 artiklan nojalla perustamaa riippumatonta viranomaista,
 • ‚Äôosallistuvalla valvontaviranomaisella‚Äô valvontaviranomaista, jota henkil√∂k√§sittely koskee, koska a) rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ on sijoittautunut kyseisen valvontaviranomaisen j√§senvaltion alueelle; b) k√§sittely vaikuttaa merkitt√§v√§sti tai on omiaan vaikuttamaan merkitt√§v√§sti kyseisess√§ valvontaviranomaisen j√§senvaltiossa asuviin rekister√∂ityihin; tai c) kyseiselle valvontaviranomaiselle on tehty valitus,
 • ‚Äôrajatylitt√§v√§ll√§ k√§sittelyll√§‚Äô joko a) henkil√∂tietojen k√§sittely√§, joka suoritetaan unionissa rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n useammassa kuin yhdess√§ j√§senvaltiossa sijaitsevassa toimipaikassa toteutettavan toiminnan yhteydess√§, ja rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ on sijoittautunut useampaan kuin yhteen j√§senvaltioon; tai b) henkil√∂tietojen k√§sittely√§, joka suoritetaan unionissa rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n ainoassa toimipaikassa toteutettavan toiminnan yhteydess√§ mutta joka vaikuttaa merkitt√§v√§sti tai on omiaan vaikuttamaan merkitt√§v√§sti useammassa kuin yhdess√§ j√§senvaltiossa oleviin rekister√∂ityihin,
 • ‚Äômerkityksellisell√§ ja perustellulla vastalauseella‚Äô vastalausetta p√§√§t√∂sehdotukseen, joka koskee sit√§, onko t√§t√§ asetusta rikottu vai ei, tai tapauksen mukaan sit√§, onko rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n suhteen suunniteltu toimi asetuksen mukainen, ja jossa osoitetaan selv√§sti p√§√§t√∂sehdotuksen aiheuttamien riskien merkitys rekister√∂ityjen perusoikeuksille ja -vapauksille ja tapauksen mukaan henkil√∂tietojen vapaalle liikkuvuudelle unionin alueella,
 • ‚Äôtietoyhteiskunnan palveluilla‚Äô palveluja, jotka m√§√§ritell√§√§n Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535¬†(19) 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa,
 • ‚Äôkansainv√§lisell√§ j√§rjest√∂ll√§‚Äô j√§rjest√∂√§ ja sen alaisia elimi√§, joihin sovelletaan kansainv√§list√§ julkisoikeutta, tai muuta elint√§, joka on perustettu kahden tai useamman maan v√§lisell√§ sopimuksella tai t√§llaisen sopimuksen perusteella.