8 artikla

Tietoyhteiskunnan palveluihin liittyvään lapsen suostumukseen sovellettavat ehdot

  • Jos 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovelletaan, katsotaan, ett√§ kun kyseess√§ on tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, lapsen henkil√∂tietojen k√§sittely on lainmukaista, jos lapsi on v√§hint√§√§n 16-vuotias. Jos lapsi on alle 16 vuotta, t√§llainen k√§sittely on lainmukaista vain siin√§ tapauksessa ja silt√§ osin kuin lapsen vanhempainvastuunkantaja on antanut siihen suostumuksen tai valtuutuksen.
  • J√§senvaltiot voivat lains√§√§d√§nn√∂ss√§√§n s√§√§t√§√§ t√§t√§ tarkoitusta koskevasta alemmasta i√§st√§, joka ei saa olla alle 13 vuotta.

  • Rekisterinpit√§j√§n on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet tarkistaakseen t√§llaisissa tapauksissa, ett√§ lapsen vanhempainvastuunkantaja on antanut suostumuksen tai valtuutuksen, k√§ytett√§viss√§ oleva teknologia huomioon ottaen.
  • Edell√§ oleva 1 kohta ei vaikuta j√§senvaltioiden yleiseen sopimusoikeuteen, kuten s√§√§nt√∂ihin, jotka koskevat sopimuksen p√§tevyytt√§, muodostamista tai vaikutuksia suhteessa lapseen.