8. pants

Nosacījumi, kas piemērojami bērna piekrišanai attiecībā uz informācijas sabiedrības pakalpojumiem

  • Ja attiecÄ«bā uz informācijas sabiedrÄ«bas pakalpojumu tieÅ¡u sniegÅ¡anu bērnam ir piemērojams 6. panta 1. punkta a) apakÅ¡punkts, bērna personas datu apstrāde ir likumÄ«ga, ja bērns ir vismaz 16 gadus vecs. Ja bērns ir jaunāks par 16 gadiem, šāda apstrāde ir likumÄ«ga tikai tad un tādā apmērā, ja piekriÅ¡anu ir devusi vai apstiprinājusi persona, kurai ir vecāku atbildÄ«ba par bērnu.
  • DalÄ«bvalstis minētajiem nolÅ«kiem ar likumu var paredzēt jaunāku vecumu, ar noteikumu, ka šāds jaunāks vecums nav mazāks par 13 gadiem.

  • Pārzinis pieliek saprātÄ«gas pÅ«les, lai šādos gadÄ«jumos pārbaudÄ«tu, vai piekriÅ¡anu ir devusi vai apstiprinājusi persona, kurai ir vecāku atbildÄ«ba par bērnu, ņemot vērā pieejamās tehnoloÄ£ijas.
  • Šā panta 1. punkts neietekmē dalÄ«bvalstu vispārējās lÄ«gumtiesÄ«bas, piemēram, noteikumus par attiecÄ«bā uz bērnu noslēgta lÄ«guma spēkā esÄ«bu, noslēgÅ¡anu vai sekām.