91. pants

Esošie baznīcu un reliģisko apvienību datu aizsardzības noteikumi

  • Ja baznÄ«ca un reliÄ£iska apvienÄ«ba vai kopiena kādā dalÄ«bvalstÄ« Å¡Ä«s regulas spēkā stāšanās laikā piemēro vispusÄ«gus noteikumus par fizisku personu aizsardzÄ«bu attiecÄ«bā uz apstrādi, šādus noteikumus var turpināt piemērot ar noteikumu, ka tos saskaņo ar Å¡o regulu.
  • BaznÄ«cas un reliÄ£iskas apvienÄ«bas, kas piemēro vispusÄ«gus noteikumus saskaņā ar šā panta 1. punktu, ir pakļautas neatkarÄ«gas pārraudzÄ«bas iestādes pārraudzÄ«bai, kura var bÅ«t specifiska, ar noteikumu, ka tā atbilst nosacÄ«jumiem, kas paredzēti Å¡Ä«s regulas VI nodaļā.