7. pants

Nosacījumi piekrišanai

  • Ja apstrāde pamatojas uz piekriÅ¡anu, pārzinim ir jāspēj uzskatāmi parādÄ«t, ka datu subjekts ir piekritis savu personas datu apstrādei.
  • Ja datu subjekta piekriÅ¡anu dod saistÄ«bā ar rakstisku deklarāciju, kas attiecas arÄ« uz citiem jautājumiem, lÅ«gumu dot piekriÅ¡anu norāda tā, lai to varētu skaidri atÅ¡Ä·irt no citiem jautājumiem, saprotamā un viegli pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkārÅ¡u valodu. Jebkura šādas deklarācijas daļa, kura ir Å¡Ä«s regulas pārkāpums, nav saistoÅ¡a.
  • Datu subjektam ir tiesÄ«bas atsaukt savu piekriÅ¡anu jebkurā laikā. PiekriÅ¡anas atsaukums neietekmē apstrādes likumÄ«bu, kas pamatojas uz piekriÅ¡anu pirms atsaukuma. Datu subjektam jābÅ«t par to informētam, pirms viņš dod savu piekriÅ¡anu. Atsaukt piekriÅ¡anu ir tikpat viegli kā to dot.
  • Novērtējot to, vai piekriÅ¡ana ir dota brÄ«vi, maksimāli ņem vērā to, vai cita starpā lÄ«guma izpilde, tostarp pakalpojuma sniegÅ¡ana, ir atkarÄ«ga no piekriÅ¡anas tādai personas datu apstrādei, kura nav nepiecieÅ¡ama minētā lÄ«guma izpildei.