66. pants

Steidzamības procedūra

  • Ārkārtas apstākļos, ja kāda attiecÄ«gā uzraudzÄ«bas iestāde uzskata, ka ir steidzami jārÄ«kojas, lai aizsargātu datu subjektu tiesÄ«bas un brÄ«vÄ«bas, tā, atkāpjoties no 63., 64. un 65. pantā minētā konsekvences mehānisma vai 60. pantā minētās procedÅ«ras, var nekavējoties pieņemt pagaidu pasākumus, kuru nolÅ«ks ir radÄ«t tiesiskas sekas savā teritorijā, norādot konkrētu spēkā esamÄ«bas laikposmu, kas nepārsniedz trÄ«s mēneÅ¡us. UzraudzÄ«bas iestāde Å¡os pasākumus un to pieņemÅ¡anas iemeslus nekavējoties dara zināmus citām attiecÄ«gajām uzraudzÄ«bas iestādēm, kolēģijai un Komisijai.
  • Ja uzraudzÄ«bas iestāde ir pieņēmusi pasākumu saskaņā ar 1. punktu un uzskata, ka ir steidzami jāpieņem galÄ«gie pasākumi, tā var lÅ«gt steidzamu atzinumu vai steidzamu saistoÅ¡u lēmumu no kolēģijas, pamatojot šāda atzinuma vai lēmuma nepiecieÅ¡amÄ«bu.
  • Jebkura uzraudzÄ«bas iestāde var lÅ«gt steidzamu atzinumu vai attiecÄ«gā gadÄ«jumā steidzamu saistoÅ¡u lēmumu no kolēģijas, ja kāda kompetentā uzraudzÄ«bas iestāde nav veikusi atbilstoÅ¡u pasākumu situācijā, kad ir steidzama vajadzÄ«ba rÄ«koties, lai aizsargātu datu subjektu tiesÄ«bas un brÄ«vÄ«bas, pamatojot šāda atzinuma vai lēmuma nepiecieÅ¡amÄ«bu, tostarp vajadzÄ«bu steidzami rÄ«koties.
  • Atkāpjoties no 64. panta 3. punkta un 65. panta 2. punkta, steidzamu atzinumu vai steidzamu saistoÅ¡u lēmumu, kas minēts šā panta 2. un 3. punktā, pieņem divu nedēļu laikā ar kolēģijas locekļu vienkārÅ¡u balsu vairākumu.