99. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

  • ┼á─ź regula st─üjas sp─ôk─ü divdesmitaj─ü dien─ü p─ôc t─üs public─ô┼íanas Eiropas Savien─źbas Ofici─ülaj─ü V─ôstnes─ź.
  • To piem─ôro no 2018.┬ágada 25.┬ámaija.
  • ┼á─ź regula uzliek saist─źbas kopum─ü un ir tie┼íi piem─ôrojama vis─üs dal─źbvalst─źs.

    Brisel─ô, 2016.┬ágada 27.┬áapr─źl─ź