Artikolu 99

D─žul fis-se─ž─ž u applikazzjoni

  • Dan ir-Regolament g─žandu jid─žol fis-se─ž─ž fl-g─žoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tieg─žu f’Il-─áurnal Uffi─őjali tal-Unjoni Ewropea.
  • Huwa g─žandu japplika mill-25 ta’ Mejju 2018.
  • Dan ir-Regolament g─žandu jorbot fl-intier tieg─žu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

    Mag─žmul fi Brussell, is-27 ta’ April 2016.