Artikolu 99

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

  • Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
  • Huwa għandu japplika mill-25 ta’ Mejju 2018.
  • Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

    Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ April 2016.