Artikolu 20

Dritt g─žall-portabbilt├á tad-data

  • Is-su─í─íett tad-data g─žandu d-dritt li jir─őievi d-data personali li tikkon─őerna lilu, li huwa jkun ipprovda lil kontrollur, f’format strutturat, u┼╝at komunement u li jinqara permezz ta’ magna u jkollu d-dritt li jibg─žat dik d-data lil kontrollur ie─žor ming─žajr tfixkil ming─žand il-kontrollur li lilu tkun ing─žatat id-data personali, fejn:
    • (a) l-ippro─őessar ikun ibba┼╝at fuq kunsens skont il-punt┬á(a) tal-Artikolu┬á6(1) jew il-punt┬á(a) tal-Artikolu┬á9(2) jew fuq kuntratt skont il-punt┬á(b) tal-Artikolu┬á6(1); u
    • (b) l-ippro─őessar jitwettaq b’mezzi awtomatizzati.
  • Fl-e┼╝er─őitar tad-dritt tieg─žu g─žall-portabbilt├á tad-data skont il-paragrafu 1, is-su─í─íett tad-data g─žandu d-dritt li jkollu d-data personali tra┼╝messa direttament minn kontrollur g─žal kontrollur ie─žor, fejn dan ikun teknikament fattibbli.
  • L-e┼╝er─őizzju tad-dritt imsemmi fil-paragrafu┬á1 ta’ dan l-Artikolu g─žandu jkun ming─žajr pre─íudizzju g─žall-Artikolu┬á17. Dak id-dritt ma g─žandux japplika g─žall-ippro─őessar me─žtie─í g─žall-prestazzjoni ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-e┼╝er─őizzju ta’ awtorit├á uffi─őjali mog─žtija lill-kontrollur.
  • Id-dritt msemmi fil-paragrafu 1 ma g─žandux jaffettwa b’mod ─ža┼╝in id-drittijiet u l-libertajiet ta’ o─žrajn.