Artikolu 87

Ippro─őessar tan-numru tal-identifikazzjoni nazzjonali

    L-Istati Membri jistg─žu jiddeterminaw aktar il-kondizzjonijiet spe─őifi─ői g─žall-ippro─őessar ta’ numru tal-identifikazzjoni nazzjonali jew kwalunkwe identifikatur ie─žor ta’ applikazzjoni ─íenerali. F’dak il-ka┼╝ in-numru tal-identifikazzjoni nazzjonali jew kwalunkwe identifikatur ie─žor ta’ applikazzjoni ─íenerali g─žandu jintu┼╝a biss ta─žt salvagwardji xierqa g─žad-drittijiet u l-libertajiet tas-su─í─íett tad-data skont dan ir-Regolament.