Artikolu 53

Kondizzjonijiet ġenerali għall-membri tal-awtorità superviżorja

 • L-Istati Membri għandhom jipprovdu li kull membru tal-awtoritajiet superviżorji tagħhom jinħatar permezz ta’ proċedura trasparenti minn:
 • — il-parlament tagħhom;

  — il-gvern tagħhom;

  — il-Kap ta’ Stat tagħhom; jew

  — korp indipendenti fdat bil-ħatra taħt il-liġi tal-Istat Membru.

 • Kull membru għandu jkollu l-kwalifiki, l-esperjenza u l-ħiliet meħtieġa, b’mod partikolari fil-qasam tal-protezzjoni tad-data personali, biex iwettaq dmirijietu u jeżerċita s-setgħat tiegħu.
 • Id-dmirijiet ta’ membru għandhom jintemmu fil-każ tal-iskadenza tal-mandat, ta’ riżenja jew ta’ rtirar obbligatorju f’konformità mal-liġi tal-Istat Membru kkonċernat.
 • Membru għandu jitkeċċa biss f’każijiet ta’ mġiba ħażina serja jew jekk il-membru ma jibqax jissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa għat-twettiq tad-dmirijiet.