Artikolu 53

Kondizzjonijiet ─íenerali g─žall-membri tal-awtorit├á supervi┼╝orja

 • L-Istati Membri g─žandhom jipprovdu li kull membru tal-awtoritajiet supervi┼╝orji tag─žhom jin─žatar permezz ta’ pro─őedura trasparenti minn:
 • ÔÇö il-parlament tag─žhom;

  ÔÇö il-gvern tag─žhom;

  ÔÇö il-Kap ta’ Stat tag─žhom; jew

  ÔÇö korp indipendenti fdat bil-─žatra ta─žt il-li─íi tal-Istat Membru.

 • Kull membru g─žandu jkollu l-kwalifiki, l-esperjenza u l-─žiliet me─žtie─ía, b’mod partikolari fil-qasam tal-protezzjoni tad-data personali, biex iwettaq dmirijietu u je┼╝er─őita s-setg─žat tieg─žu.
 • Id-dmirijiet ta’ membru g─žandhom jintemmu fil-ka┼╝ tal-iskadenza tal-mandat, ta’ ri┼╝enja jew ta’ rtirar obbligatorju f’konformit├á mal-li─íi tal-Istat Membru kkon─őernat.
 • Membru g─žandu jitke─ő─őa biss f’ka┼╝ijiet ta’ m─íiba ─ža┼╝ina serja jew jekk il-membru ma jibqax jissodisfa l-kondizzjonijiet me─žtie─ía g─žat-twettiq tad-dmirijiet.