Člen 53

Splošni pogoji za člane nadzornega organa

 • Države članice zagotovijo, da vsakega člana nadzornega organa po preglednem postopku imenuje:
 • — njihov parlament,

  — njihova vlada,

  — njihov voditelj ali

  — neodvisno telo, ki je na podlagi prava države članice pooblaščeno za imenovanje.

 • Vsak član ima kvalifikacije, izkušnje in znanje, zlasti na področju varstva osebnih podatkov, potrebno za opravljanje svojih dolžnosti in izvajanje svojih pooblastil.
 • Dolžnosti člana prenehajo v primeru prenehanja mandata, odstopa ali razrešitve v skladu s pravom zadevne države članice.
 • Član je razrešen le v primerih hujše kršitve ali če ne izpolnjuje več pogojev, ki se zahtevajo za opravljanje dolžnosti.