Articolul 53

Condiții generale aplicabile membrilor autorității de supraveghere

(1)   Statele membre se asigură că fiecare membru al autorității lor de supraveghere este numit prin intermediul unei proceduri transparente:

  — de parlament;

  — de guvern;

  — de șeful statului; sau

  — de un organism independent împuternicit să facă numiri în temeiul dreptului in

  • (2)   Fiecare membru în cauză are calificările, experiența și competențele necesare, în special în domeniul protecției datelor cu caracter personal, pentru a-și putea îndeplini atribuțiile și exercita competențele.
  • (3)   Atribuțiile unui membru încetează în cazul expirării mandatului, în cazul demisiei sau pensionării din oficiu în conformitate cu dreptul intern relevant.
  • (4)   Un membru poate fi demis doar în cazuri de abateri grave sau dacă nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.