Articolul 6

Legalitatea prelucr─ârii

(1)┬á┬á┬áPrelucrarea este legal─â numai dac─â ╚Öi ├«n m─âsura ├«n care se aplic─â cel pu╚Ťin una dintre urm─âtoarele condi╚Ťii:

 • (a) persoana vizat─â ╚Öi-a dat consim╚Ť─âm├óntul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • (b) prelucrarea este necesar─â pentru executarea unui contract la care persoana vizat─â este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate ├«nainte de ├«ncheierea unui contract;
 • (c) prelucrarea este necesar─â ├«n vederea ├«ndeplinirii unei obliga╚Ťii legale care ├«i revine operatorului;
 • (d) prelucrarea este necesar─â pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • (e) prelucrarea este necesar─â pentru ├«ndeplinirea unei sarcini care serve╚Öte unui interes public sau care rezult─â din exercitarea autorit─â╚Ťii publice cu care este ├«nvestit operatorul;
 • (f) prelucrarea este necesar─â ├«n scopul intereselor legitime urm─ârite de operator sau de o parte ter╚Ť─â, cu excep╚Ťia cazului ├«n care prevaleaz─â interesele sau drepturile ╚Öi libert─â╚Ťile fundamentale ale persoanei vizate, care necesit─â protejarea datelor cu caracter personal, ├«n special atunci c├ónd persoana vizat─â este un copil.
  Litera (f) din primul paragraf nu se aplic─â ├«n cazul prelucr─ârii efectuate de autorit─â╚Ťi publice ├«n ├«ndeplinirea atribu╚Ťiilor lor.
 • (2)┬á┬á┬áStatele membre pot men╚Ťine sau introduce dispozi╚Ťii mai specifice de adaptare a aplic─ârii normelor prezentului regulament ├«n ceea ce prive╚Öte prelucrarea ├«n vederea respect─ârii alineatului┬á(1) literele┬á(c) ╚Öi┬á(e) prin definirea unor cerin╚Ťe specifice mai precise cu privire la prelucrare ╚Öi a altor m─âsuri de asigurare a unei prelucr─âri legale ╚Öi echitabile, inclusiv pentru alte situa╚Ťii concrete de prelucrare, astfel cum este prev─âzut ├«n capitolul┬áIX.
 • (a) dreptul Uniunii; sau
 • (b) dreptul intern care se aplic─â operatorului.
  Scopul prelucr─ârii este stabilit pe baza respectivului temei juridic sau, ├«n ceea ce prive╚Öte prelucrarea men╚Ťionat─â la alineatul┬á(1) litera┬á(e), este necesar pentru ├«ndeplinirea unei sarcini efectuate ├«n interes public sau ├«n cadrul exercit─ârii unei func╚Ťii publice atribuite operatorului. Respectivul temei juridic poate con╚Ťine dispozi╚Ťii specifice privind adaptarea aplic─ârii normelor prezentului regulament, printre altele: condi╚Ťiile generale care reglementeaz─â legalitatea prelucr─ârii de c─âtre operator; tipurile de date care fac obiectul prelucr─ârii; persoanele vizate; entit─â╚Ťile c─ârora le pot fi divulgate datele ╚Öi scopul pentru care respectivele date cu caracter personal pot fi divulgate; limit─ârile legate de scop; perioadele de stocare; ╚Öi opera╚Ťiunile ╚Öi procedurile de prelucrare, inclusiv m─âsurile de asigurare a unei prelucr─âri legale ╚Öi echitabile cum sunt cele pentru alte situa╚Ťii concrete de prelucrare astfel cum sunt prev─âzute ├«n capitolul┬áIX. Dreptul Uniunii sau dreptul intern urm─âre╚Öte un obiectiv de interes public ╚Öi este propor╚Ťional cu obiectivul legitim urm─ârit.
 • (a) orice leg─âtur─â dintre scopurile ├«n care datele cu caracter personal au fost colectate ╚Öi scopurile prelucr─ârii ulterioare preconizate;
 • (b) contextul ├«n care datele cu caracter personal au fost colectate, ├«n special ├«n ceea ce prive╚Öte rela╚Ťia dintre persoanele vizate ╚Öi operator;
 • (c) natura datelor cu caracter personal, ├«n special ├«n cazul prelucr─ârii unor categorii speciale de date cu caracter personal, ├«n conformitate cu articolul┬á9, sau ├«n cazul ├«n care sunt prelucrate date cu caracter personal referitoare la condamn─âri penale ╚Öi infrac╚Ťiuni, ├«n conformitate cu articolul┬á10;
 • (d) posibilele consecin╚Ťe asupra persoanelor vizate ale prelucr─ârii ulterioare preconizate;
 • (e) existen╚Ťa unor garan╚Ťii adecvate, care pot include criptarea sau pseudonimizarea.