Artikkel 6

Isikuandmete töötlemise seaduslikkus

 • Isikuandmete töötlemine on seaduslik ainult juhul, kui on tĂ€idetud vĂ€hemalt ĂŒks jĂ€rgmistest tingimustest, ning sellisel mÀÀral, nagu see tingimus on tĂ€idetud:
  • a) andmesubjekt on andnud nĂ”usoleku töödelda oma isikuandmeid ĂŒhel vĂ”i mitmel konkreetsel eesmĂ€rgil;
  • b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sĂ”lmitud lepingu tĂ€itmiseks vĂ”i lepingu sĂ”lmimisele eelnevate meetmete vĂ”tmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
  • c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse tĂ€itmiseks;
  • d) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti vĂ”i mĂ”ne muu fĂŒĂŒsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks;
  • e) isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ĂŒlesande tĂ€itmiseks vĂ”i vastutava töötleja avaliku vĂ”imu teostamiseks;
  • f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja vĂ”i kolmanda isiku Ă”igustatud huvi korral, vĂ€lja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad ĂŒles andmesubjekti huvid vĂ”i pĂ”hiĂ”igused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
   Esimese lĂ”igu punkti f ei kohaldata, kui isikuandmeid töötleb avaliku sektori asutus oma ĂŒlesannete tĂ€itmisel.
 • Liikmesriigid vĂ”ivad sĂ€ilitada vĂ”i kehtestada konkreetsemad sĂ€tted, et kohandada kĂ€esoleva mÀÀruse sĂ€tete kohaldamist seoses isikuandmete töötlemisega lĂ”ike 1 punktide c ja e tĂ€itmiseks, mÀÀrates ĂŒksikasjalikumalt kindlaks töötlemise konkreetsed nĂ”uded ja teised meetmed, et tagada seaduslik ja Ă”iglane töötlemine, sealhulgas teiste andmetöötluse eriolukordade jaoks, nagu see on sĂ€testatud IX peatĂŒkis.
 • LĂ”ike 1 punktides c ja e osutatud isikuandmete töötlemise alus kehtestatakse:
  • a) liidu Ă”igusega vĂ”i
  • b) vastutava töötleja suhtes kohaldatava liikmesriigi Ă”igusega.
   Isikuandmete töötlemise eesmĂ€rk mÀÀratakse kindlaks selles Ă”iguslikus aluses vĂ”i see on lĂ”ike 1 punktis e osutatud isikuandmete töötlemise osas vajalik avalikes huvides oleva ĂŒlesande tĂ€itmiseks vĂ”i vastutava töötleja avaliku vĂ”imu teostamiseks. See Ă”iguslik alus vĂ”ib sisaldada erisĂ€tteid, et kohandada kĂ€esoleva mÀÀruse sĂ€tete kohaldamist, sealhulgas ĂŒldtingimusi, mis reguleerivad vastutava töötleja poolt isikuandmete töötlemise seaduslikkust, töötlemisele kuuluvate andmete liiki, asjaomaseid andmesubjekte, ĂŒksuseid, kellele vĂ”ib isikuandmeid avaldada, ja avaldamise pĂ”hjuseid, eesmĂ€rgi piirangut, sĂ€ilitamise aega ning isikuandmete töötlemise toiminguid ja -menetlusi, sealhulgas meetmeid seadusliku ja Ă”iglase töötlemise tagamiseks, nagu nĂ€iteks meetmed teiste andmetöötluse eriolukordade jaoks, nagu need on sĂ€testatud IX peatĂŒkis. Liidu vĂ”i liikmesriigi Ă”igus vastab avaliku huvi eesmĂ€rgile ning on proportsionaalne taotletava Ă”iguspĂ€rase eesmĂ€rgiga.
 • Kui isikuandmete töötlemine muul eesmĂ€rgil kui see, milleks isikuandmeid koguti, ei pĂ”hine andmesubjekti nĂ”usolekul vĂ”i liidu vĂ”i liikmesriigi Ă”igusel, mis on demokraatlikus ĂŒhiskonnas vajalik ja proportsionaalne meede, et tagada artikli 23 lĂ”ikes 1 osutatud eesmĂ€rkide tĂ€itmine, vĂ”tab vastutav töötleja selle kindlakstegemiseks, kas muul eesmĂ€rgil töötlemine on kooskĂ”las eesmĂ€rgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti, muu hulgas arvesse
  • a) seost nende eesmĂ€rkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmĂ€rkide vahel;
  • b) isikuandmete kogumise konteksti, eelkĂ”ige andmesubjektide ja vastutava töötleja vahelist seost;
  • c) isikuandmete laadi, eelkĂ”ige seda, kas töödeldakse isikuandmete eriliike vastavalt artiklile 9 vĂ”i sĂŒĂŒteoasjades sĂŒĂŒdimĂ”istvate kohtuotsuste ja sĂŒĂŒtegudega seotud isikuandmeid vastavalt artiklile 10;
  • d) kavandatava edasise töötlemise vĂ”imalikke tagajĂ€rgi andmesubjektide jaoks;
  • e) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks vĂ”ivad olla nĂ€iteks krĂŒpteerimine ja pseudonĂŒmiseerimine.