Artikkel 4

MÔisted

KÀesolevas mÀÀruses kasutatakse jÀrgmisi mÔisteid:

 • „isikuandmed“ – igasugune teave tuvastatud vĂ”i tuvastatava fĂŒĂŒsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav fĂŒĂŒsiline isik on isik, keda saab otseselt vĂ”i kaudselt tuvastada, eelkĂ”ige sellise identifitseerimistunnuse pĂ”hjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, vĂ”rguidentifikaator vĂ”i selle fĂŒĂŒsilise isiku ĂŒhe vĂ”i mitme fĂŒĂŒsilise, fĂŒsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise vĂ”i sotsiaalse tunnuse pĂ”hjal;
 • „isikuandmete töötlemine“ – isikuandmete vĂ”i nende kogumitega tehtav automatiseeritud vĂ”i automatiseerimata toiming vĂ”i toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, sĂ€ilitamine, kohandamine ja muutmine, pĂ€ringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise vĂ”i muul moel kĂ€ttesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ĂŒhitamine vĂ”i ĂŒhendamine, piiramine, kustutamine vĂ”i hĂ€vitamine;
 • „isikuandmete töötlemise piiramine“ – sĂ€ilitatud isikuandmete mĂ€rgistamine eesmĂ€rgiga piirata nende edaspidist töötlemist;
 • „profiilianalĂŒĂŒs“ – igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hĂ”lmab isikuandmete kasutamist fĂŒĂŒsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks, eelkĂ”ige selliste aspektide analĂŒĂŒsimiseks vĂ”i prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase fĂŒĂŒsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusvÀÀrsuse, kĂ€itumise, asukoha vĂ”i liikumisega;
 • „pseudonĂŒmiseerimine“ – isikuandmete töötlemine sellisel viisil, et isikuandmeid ei saa enam tĂ€iendavat teavet kasutamata seostada konkreetse andmesubjektiga, tingimusel et sellist tĂ€iendavat teavet hoitakse eraldi ja andmete tuvastatud vĂ”i tuvastatava fĂŒĂŒsilise isikuga seostamise vĂ€ltimise tagamiseks vĂ”etakse tehnilisi ja korralduslikke meetmeid;
 • „andmete kogum“ – isikuandmete igasugune korrastatud kogum, millest vĂ”ib andmeid leida teatavate kriteeriumide pĂ”hjal, olenemata sellest, kas kĂ”nealune andmete kogum on funktsionaalsel vĂ”i geograafilisel pĂ”himĂ”ttel tsentraliseeritud, detsentraliseeritud vĂ”i hajutatud;
 • „vastutav töötleja“ – fĂŒĂŒsiline vĂ”i juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet vĂ”i muu organ, kes ĂŒksi vĂ”i koos teistega mÀÀrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmĂ€rgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmĂ€rgid ja vahendid on kindlaks mÀÀratud liidu vĂ”i liikmesriigi Ă”igusega, vĂ”ib vastutava töötleja vĂ”i tema mÀÀramise konkreetsed kriteeriumid sĂ€testada liidu vĂ”i liikmesriigi Ă”iguses;
 • „volitatud töötleja“ – fĂŒĂŒsiline vĂ”i juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet vĂ”i muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;
 • „vastuvĂ”tja“ – fĂŒĂŒsiline vĂ”i juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet vĂ”i muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga vĂ”i mitte. VastuvĂ”tjaiks ei peeta siiski avaliku sektori asutusi, kes vĂ”ivad kooskĂ”las liidu vĂ”i liikmesriigi Ă”igusega saada isikuandmeid seoses konkreetse pĂ€ringuga; nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad kĂ”nealuseid andmeid kooskĂ”las kohaldatavate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmĂ€rkidele;
 • „kolmas isik“ – fĂŒĂŒsiline vĂ”i juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet vĂ”i organ, vĂ€lja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes vĂ”ivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja otseses alluvuses;
 • andmesubjekti „nĂ”usolek“ – vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ĂŒhemĂ”tteline tahteavaldus, millega andmesubjekt kas avalduse vormis vĂ”i selge nĂ”usolekut vĂ€ljendava tegevusega nĂ”ustub tema kohta kĂ€ivate isikuandmete töötlemisega;
 • „isikuandmetega seotud rikkumine“ – turvanĂ”uete rikkumine, mis pĂ”hjustab edastatavate, salvestatud vĂ”i muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku vĂ”i ebaseadusliku hĂ€vitamise, kaotsimineku, muutmise vĂ”i loata avalikustamise vĂ”i neile juurdepÀÀsu;
 • „geneetilised andmed“ – isikuandmed, mis on seotud asjaomase fĂŒĂŒsilise isiku pĂ€ritud vĂ”i omandatud geneetiliste omadustega, mis annavad ainulaadset teavet kĂ”nealuse fĂŒĂŒsilise isiku fĂŒsioloogia ja tervise kohta ning mis tulenevad eelkĂ”ige asjaomase fĂŒĂŒsilise isiku bioloogilise proovi analĂŒĂŒsist saadud isikuandmetest;
 • „biomeetrilised andmed“ – konkreetse tehnilise töötlemise abil saadavad isikuandmed isiku fĂŒĂŒsiliste, fĂŒsioloogiliste ja kĂ€itumuslike omaduste kohta, mis vĂ”imaldavad kĂ”nealust fĂŒĂŒsilist isikut kordumatult tuvastada vĂ”i kinnitavad selle fĂŒĂŒsilise isiku tuvastamist, nĂ€iteks nĂ€okujutis ja sĂ”rmejĂ€lgede andmed;
 • „terviseandmed“ – fĂŒĂŒsilise isiku fĂŒĂŒsilise ja vaimse tervisega seotud isikuandmed, sealhulgas temale tervishoiuteenuste osutamist kĂ€sitlevad andmed, mis annavad teavet tema tervisliku seisundi kohta;
 • „peamine tegevuskoht“ – a) kui vastutaval töötlejal on tegevuskoht rohkem kui ĂŒhes liikmesriigis, siis tema juhatuse asukoht liidus, vĂ€lja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemise eesmĂ€rke ja vahendeid kĂ€sitlevad otsused vĂ”etakse vastu vastutava töötleja liidus asuvas muus tegevuskohas ning sellel tegevuskohal on volitused neid otsuseid rakendada – sellisel juhul loetakse peamiseks tegevuskohaks tegevuskohta, kus sellised otsused vastu vĂ”etakse; b) kui volitatud töötlejal on tegevuskoht rohkem kui ĂŒhes liikmesriigis, siis tema juhatuse asukoht liidus vĂ”i kui volitatud töötlejal ei ole juhatust liidus, siis volitatud töötleja tegevuskoht liidus, kus toimub peamine töötlemistegevus seoses volitatud töötleja tegevusega sellises ulatuses, et volitatud töötleja suhtes kehtivad kĂ€esoleva mÀÀruse kohased konkreetsed kohustused;
 • „esindaja“ – liidus asuv fĂŒĂŒsiline vĂ”i juriidiline isik, kelle vastutav töötleja vĂ”i volitatud töötleja on kirjalikult artikli 27 kohaselt mÀÀranud ja kes esindab vastutavat töötlejat vĂ”i volitatud töötlejat seoses nende kĂ€esolevast mÀÀrusest tulenevate vastavate kohustustega;
 • „ettevĂ”tja“ – majandustegevusega tegelev fĂŒĂŒsiline vĂ”i juriidiline isik, olenemata selle Ă”iguslikust vormist, sealhulgas partnerlused ja ĂŒhendused, kes tegelevad korrapĂ€raselt majandustegevusega;
 • „kontsern“ – kontrolliv ettevĂ”tja ja tema kontrolli all olevad ettevĂ”tjad;
 • „siduvad kontsernisisesed eeskirjad“ – isikuandmete kaitse pĂ”himĂ”tted, millest vastutav töötleja vĂ”i volitatud töötleja, kelle asukoht on liikmesriigi territooriumil, lĂ€htub isikuandmete ĂŒhekordsel vĂ”i korduval edastamisel ĂŒhes vĂ”i mitmes kolmandas riigis kontserni koosseisus vĂ”i ĂŒhise majandustegevusega tegelevate ettevĂ”tjate rĂŒhmas tegutsevale vastutavale töötajale vĂ”i volitatud töötlejale;
 • „jĂ€relevalveasutus“ – liikmesriigis artikli 51 kohaselt asutatud sĂ”ltumatu avaliku sektori asutus;
 • „asjaomane jĂ€relevalveasutus“ – jĂ€relevalveasutus, kes on isikuandmete töötlemisega seotud, kuna a) vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja tegevuskoht asub kĂ”nealuse jĂ€relevalveasutuse liikmesriigi territooriumil; b) asjaomase jĂ€relvalveasutuse liikmesriigis elavad andmesubjektid on töötlemisest oluliselt vĂ”i tĂ”enĂ€oliselt oluliselt mĂ”jutatud vĂ”i c) kĂ”nealusele jĂ€relevalveasutusele on esitatud kaebus;
 • „isikuandmete piiriĂŒlene töötlemine“ – kas a) isikuandmete töötlemine, mis toimub liidus olukorras, kus vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja, kelle tegevuskoht on enamas kui ĂŒhes liikmesriigis, tegevus toimub rohkem kui ĂŒhes liikmesriigis, vĂ”i b) isikuandmete töötlemine, mis toimub liidus olukorras, kus vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja tegevus toimub ĂŒhes kohas, kuid see mĂ”jutab oluliselt vĂ”i vĂ”ib tĂ”enĂ€oliselt oluliselt mĂ”jutada andmesubjekte rohkem kui ĂŒhes liikmesriigis;
 • „asjakohane ja pĂ”hjendatud vastuvĂ€ide“ – vastuvĂ€ide kavandatavale otsusele seoses sellega, kas kĂ€esolevat mÀÀrust on rikutud vĂ”i kas seoses vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötlejaga kavandatud meede on mÀÀrusega kooskĂ”las, mis nĂ€itab selgelt, kui suurt ohtu kujutab endast kavandatav otsus seoses andmesubjektide pĂ”hiĂ”iguste ja -vabadustega ning, kui see on asjakohane, isikuandmete vaba liikumisega liidus;
 • „infoĂŒhiskonna teenus“ – teenus, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nĂ”ukogu direktiivi (EL) 2015/1535 (19) artikli 1 lĂ”ike 1 punktile b;
 • „rahvusvaheline organisatsioon“ – organisatsioon ja sellele alluvad asutused, mida reguleerib rahvusvaheline avalik Ă”igus, vĂ”i mis tahes muu asutus, mis on loodud kahe vĂ”i enama riigi vahelise lepinguga vĂ”i selle alusel.