Artikkel 15

Andmesubjekti Ôigus tutvuda andmetega

 • Andmesubjektil on Ă”igus saada vastutavalt töötlejalt kinnitust selle kohta, kas teda kĂ€sitlevaid isikuandmeid töödeldakse, ning sellisel juhul tutvuda isikuandmete ja jĂ€rgmise teabega:
  • a) töötlemise eesmĂ€rk;
  • b) asjaomaste isikuandmete liigid;
  • c) vastuvĂ”tjad vĂ”i vastuvĂ”tjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avalikustatud vĂ”i avalikustatakse, eelkĂ”ige kolmandates riikides olevad vastuvĂ”tjad vĂ”i rahvusvahelised organisatsioonid;
  • d) kui vĂ”imalik, siis kavandatav isikuandmete sĂ€ilitamise ajavahemik vĂ”i, kui see ei ole vĂ”imalik, sellise ajavahemiku mÀÀramise kriteeriumid;
  • e) teave Ă”iguse kohta taotleda vastutavalt töötlejalt andmesubjekti puudutavate isikuandmete parandamist, kustutamist vĂ”i töötlemise piiramist vĂ”i esitada vastuvĂ€ide sellisele isikuandmete töötlemisele;
  • f) teave Ă”iguse kohta esitada kaebus jĂ€relevalveasutusele;
  • g) kui isikuandmeid ei koguta andmesubjektilt, siis olemasolev teave nende allika kohta;
  • h) teave artikli 22 lĂ”igetes 1 ja 4 osutatud automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalĂŒĂŒsi tegemise kohta ning vĂ€hemalt nendel juhtudel sisuline teave kasutatava loogika ja selle kohta, millised on sellise töötlemise tĂ€htsus ja prognoositavad tagajĂ€rjed andmesubjekti jaoks.
 • Kui isikuandmeid edastatakse kolmandale riigile vĂ”i rahvusvahelisele organisatsioonile, on andmesubjektil Ă”igus olla teavitatud edastamisega seoses artikli 46 kohaselt kehtestatavatest asjakohastest kaitsemeetmetest.
 • Vastutav töötleja esitab töödeldavate isikuandmete koopia. Kui andmesubjekt taotleb lisakoopiaid, vĂ”ib vastutav töötleja kĂŒsida mĂ”istlikku tasu halduskulude katmiseks. Kui andmesubjekt esitab taotluse elektrooniliselt, esitatakse ka teave ĂŒldkasutatavate elektrooniliste vahendite kaudu, kui andmesubjekt ei taotle teisiti.
 • LĂ”ikes 3 osutatud koopia saamise Ă”igus ei kahjusta teiste isikute Ă”igusi ja vabadusi.