Artikkel 84

Karistused

  • Liikmesriigid kehtestavad kĂ€esoleva mÀÀruse rikkumiste korral kohaldatavad karistusnormid, eelkĂ”ige seoses selliste rikkumistega, mille korral ei mÀÀrata artikli 83 kohaseid trahve, ning vĂ”tavad kĂ”ik vajalikud meetmed, et tagada kĂ”nealuste normide rakendamine. Sellised karistused on tĂ”husad, proportsionaalsed ja heidutavad.
  • Liikmesriik teavitab komisjoni hiljemalt 25. maiks 2018 vastavalt lĂ”ikele 1 vastu vĂ”etud Ă”igusnormidest ning viivitamata kĂ”igist neid Ă”igusnorme mĂ”jutavatest muudatustest.