Artikel 84

Sanktioner

  • Medlemsstaterna ska faststĂ€lla regler om andra sanktioner för övertrĂ€delser av denna förordning, sĂ€rskilt för övertrĂ€delser som inte Ă€r föremĂ„l för administrativa sanktionsavgifter enligt artikel 83, och vidta alla nödvĂ€ndiga Ă„tgĂ€rder för att sĂ€kerstĂ€lla att de genomförs. Dessa sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskrĂ€ckande.
  • Varje medlemsstat ska till kommissionen anmĂ€la de bestĂ€mmelser i sin lagstiftning som den antar i enlighet med punkt 1 senast den 25 maj 2018, samt utan dröjsmĂ„l anmĂ€la eventuella senare Ă€ndringar som berör dem.