Artikel 51

Tillsynsmyndighet

  • Varje medlemsstat ska föreskriva att en eller flera offentliga myndigheter ska vara ansvariga för att övervaka tillĂ€mpningen av denna förordning, i syfte att skydda fysiska personers grundlĂ€ggande rĂ€ttigheter och friheter i samband med behandling samt att underlĂ€tta det fria flödet av sĂ„dana uppgifter inom unionen (nedan kallad tillsynsmyndighet).
  • Varje tillsynsmyndighet ska bidra till en enhetlig tillĂ€mpning av denna förordning i hela unionen. För detta Ă€ndamĂ„l ska tillsynsmyndigheterna samarbeta sĂ„vĂ€l sinsemellan som med kommissionen i enlighet med kapitel VII.
  • Om det finns fler Ă€n en tillsynsmyndighet i en medlemsstat ska medlemsstaten utse den tillsynsmyndighet som ska företrĂ€da dessa myndigheter i styrelsen; medlemsstaten ska ocksĂ„ upprĂ€tta en rutin för att se till att övriga myndigheter följer reglerna för den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63.
  • Varje medlemsstat ska senast den 25 maj 2018 anmĂ€la till kommissionen vilka nationella bestĂ€mmelser den antar i enlighet med detta kapitel, och alla framtida Ă€ndringar som rör dessa bestĂ€mmelser ska anmĂ€las utan dröjsmĂ„l.