Artikel 38

Dataskyddsombudets stÀllning

  • Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbitrĂ€det ska sĂ€kerstĂ€lla att dataskyddsombudet pĂ„ ett korrekt sĂ€tt och i god tid deltar i alla frĂ„gor som rör skyddet av personuppgifter.
  • Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbitrĂ€det ska stödja dataskyddsombudet i utförandet av de uppgifter som avses i artikel 39 genom att tillhandahĂ„lla de resurser som krĂ€vs för att fullgöra dessa uppgifter samt tillgĂ„ng till personuppgifter och behandlingsförfaranden, samt i upprĂ€tthĂ„llandet av dennes sakkunskap.
  • Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbitrĂ€det ska sĂ€kerstĂ€lla att uppgiftskyddsombudet inte tar emot instruktioner som gĂ€ller utförandet av dessa uppgifter. Han eller hon fĂ„r inte avsĂ€ttas eller bli föremĂ„l för sanktioner av den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det för att ha utfört sina uppgifter. Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbitrĂ€dets högsta förvaltningsnivĂ„.
  • Den registrerade fĂ„r kontakta dataskyddsombudet med avseende pĂ„ alla frĂ„gor som rör behandlingen av dennes personuppgifter och utövandet av dennes rĂ€ttigheter enligt denna förordning.
  • Dataskyddsombudet ska, nĂ€r det gĂ€ller dennes genomförande av sina uppgifter, vara bundet av sekretess eller konfidentialitet i enlighet med unionsrĂ€tten eller medlemsstaternas nationella rĂ€tt.
  • Dataskyddsombudet fĂ„r fullgöra andra uppgifter och uppdrag. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det ska se till att sĂ„dana uppgifter och uppdrag inte leder till en intressekonflikt.