Artikel 77

RÀtt att lÀmna in klagomÄl till en tillsynsmyndighet

  • Utan att det pĂ„verkar nĂ„got annat administrativt prövningsförfarande eller rĂ€ttsmedel, ska varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot denna förordning ha rĂ€tt att lĂ€mna in ett klagomĂ„l till en tillsynsmyndighet, sĂ€rskilt i den medlemsstat dĂ€r han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats eller dĂ€r det pĂ„stĂ„dda intrĂ„nget begicks.
  • Den tillsynsmyndighet till vilken klagomĂ„let har ingetts ska underrĂ€tta den enskilde om hur arbetet med klagomĂ„let fortskrider och vad resultatet blir, inbegripet möjligheten till rĂ€ttslig prövning enligt artikel 78.