Artikel 1

Syfte

  • I denna förordning faststĂ€lls bestĂ€mmelser om skydd för fysiska personer med avseende pĂ„ behandlingen av personuppgifter och om det fria flödet av personuppgifter.
  • Denna förordning skyddar fysiska personers grundlĂ€ggande rĂ€ttigheter och friheter, sĂ€rskilt deras rĂ€tt till skydd av personuppgifter.
  • Det fria flödet av personuppgifter inom unionen fĂ„r varken begrĂ€nsas eller förbjudas av skĂ€l som rör skyddet för fysiska personer med avseende pĂ„ behandlingen av personuppgifter.