Artikel 52

Oberoende

  • Varje tillsynsmyndighet ska vara fullstĂ€ndigt oberoende i utförandet av sina uppgifter och utövandet av sina befogenheter i enlighet med denna förordning.
  • Varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter ska i utförandet av sina uppgifter och utövandet av sina befogenheter i enlighet med denna förordning stĂ„ fria frĂ„n utomstĂ„ende pĂ„verkan, direkt sĂ„vĂ€l som indirekt, och fĂ„r varken begĂ€ra eller ta emot instruktioner av nĂ„gon.
  • Tillsynsmyndighetens ledamöter ska avhĂ„lla sig frĂ„n alla handlingar som Ă€r oförenliga med deras skyldigheter och under sin mandattid avstĂ„ frĂ„n all annan avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet som stĂ„r i strid med deras tjĂ€nsteutövning.
  • Varje medlemsstat ska sĂ€kerstĂ€lla att varje tillsynsmyndighet förfogar över de personella, tekniska och finansiella resurser samt de lokaler och den infrastruktur som behövs för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter och utöva sina befogenheter, inklusive inom ramen för det ömsesidiga bistĂ„ndet, samarbetet och deltagandet i styrelsens verksamhet.
  • Varje medlemsstat ska sĂ€kerstĂ€lla att varje tillsynsmyndighet vĂ€ljer och förfogar över egen personal, som ska ta instruktioner uteslutande frĂ„n den berörda tillsynsmyndighetens ledamot eller ledamöter.
  • Varje medlemsstat ska sĂ€kerstĂ€lla att varje tillsynsmyndighet blir föremĂ„l för finansiell kontroll, utan att detta pĂ„verkar tillsynsmyndighetens oberoende och att de förfogar över en separat, offentlig Ă„rsbudget som kan ingĂ„ i den övergripande statsbudgeten eller nationella budgeten.