Artikel 68

Europeiska dataskyddsstyrelsen

  • Europeiska dataskyddsstyrelsen (nedan kallad styrelsen) inrĂ€ttas hĂ€rmed som ett unionsorgan och ska ha stĂ€llning som juridisk person.
  • Styrelsen ska företrĂ€das av sin ordförande.
  • Styrelsen ska bestĂ„ av chefen för en tillsynsmyndighet per medlemsstat och av Europeiska datatillsynsmannen eller deras respektive företrĂ€dare.
  • Om en medlemsstat har mer Ă€n en tillsynsmyndighet som ansvarar för att övervaka tillĂ€mpningen av bestĂ€mmelserna i denna förordning ska en gemensam företrĂ€dare utses i enlighet med den medlemsstatens nationella rĂ€tt.
  • Kommissionen ska ha rĂ€tt att delta i styrelsens verksamhet och möten utan röstrĂ€tt. Kommissionen ska utse en egen företrĂ€dare. Styrelsens ordförande ska underrĂ€tta kommissionen om styrelsens verksamhet.
  • I de fall som avses i artikel 65 ska Europeiska datatillsynsmannen endast ha röstrĂ€tt i frĂ„ga om beslut som rör principer och regler som Ă€r tillĂ€mpliga pĂ„ unionens institutioner, organ och byrĂ„er, och som i allt vĂ€sentligt motsvarar dem i denna förordning.