Artikel 10

Behandling av personuppgifter som rör fÀllande domar i brottmÄl samt övertrÀdelser

    Behandling av personuppgifter som rör fÀllande domar i brottmÄl och övertrÀdelser eller dÀrmed sammanhÀngande sÀkerhetsÄtgÀrder enligt artikel 6.1 fÄr endast utföras under kontroll av myndighet eller dÄ behandling Àr tillÄten enligt unionsrÀtten eller medlemsstaternas nationella rÀtt, dÀr lÀmpliga skyddsÄtgÀrder för de registrerades rÀttigheter och friheter faststÀlls. Ett fullstÀndigt register över fÀllande domar i brottmÄl fÄr endast föras under kontroll av en myndighet.