Artikel 18

RÀtt till begrÀnsning av behandling

 • Den registrerade ska ha rĂ€tt att av den personuppgiftsansvarige krĂ€va att behandlingen begrĂ€nsas om nĂ„got av följande alternativ Ă€r tillĂ€mpligt:
  • a) Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna Ă€r korrekta.
  • b) Behandlingen Ă€r olaglig och den registrerade motsĂ€tter sig att personuppgifterna raderas och i stĂ€llet begĂ€r en begrĂ€nsning av deras anvĂ€ndning.
  • c) Den personuppgiftsansvarige behöver inte lĂ€ngre personuppgifterna för Ă€ndamĂ„len med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna faststĂ€lla, göra gĂ€llande eller försvara rĂ€ttsliga ansprĂ„k.
  • d) Den registrerade har invĂ€nt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i vĂ€ntan pĂ„ kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berĂ€ttigade skĂ€l vĂ€ger tyngre Ă€n den registrerades berĂ€ttigade skĂ€l.
 • Om behandlingen har begrĂ€nsats i enlighet med punkt 1 fĂ„r sĂ„dana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att faststĂ€lla, göra gĂ€llande eller försvara rĂ€ttsliga ansprĂ„k eller för att skydda nĂ„gon annan fysisk eller juridisk persons rĂ€ttigheter eller för skĂ€l som rör ett viktigt allmĂ€nintresse för unionen eller för en medlemsstat.
 • En registrerad som har fĂ„tt behandling begrĂ€nsad i enlighet med punkt 1 ska underrĂ€ttas av den personuppgiftsansvarige innan begrĂ€nsningen av behandlingen upphör.