Artikel 89

SkyddsÄtgÀrder och undantag för behandling för arkivÀndamÄl av allmÀnt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsÀndamÄl eller statistiska ÀndamÄl

  • Behandling för arkivĂ€ndamĂ„l av allmĂ€nt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsĂ€ndamĂ„l eller statistiska Ă€ndamĂ„l ska omfattas av lĂ€mpliga skyddsĂ„tgĂ€rder i enlighet med denna förordning för den registrerades rĂ€ttigheter och friheter. SkyddsĂ„tgĂ€rderna ska sĂ€kerstĂ€lla att tekniska och organisatoriska Ă„tgĂ€rder har införts för att se till att sĂ€rskilt principen om uppgiftsminimering iakttas. Dessa Ă„tgĂ€rder fĂ„r inbegripa pseudonymisering, under förutsĂ€ttning att dessa Ă€ndamĂ„l kan uppfyllas pĂ„ det sĂ€ttet. NĂ€r dessa Ă€ndamĂ„l kan uppfyllas genom vidare behandling av uppgifter som inte medger eller inte lĂ€ngre medger identifiering av de registrerade ska dessa Ă€ndamĂ„l uppfyllas pĂ„ det sĂ€ttet.
  • Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsĂ€ndamĂ„l eller statistiska Ă€ndamĂ„l fĂ„r det i unionsrĂ€tten eller i medlemsstaternas nationella rĂ€tt föreskrivas undantag frĂ„n de rĂ€ttigheter som avses i artiklarna 15, 16, 18 och 21 med förbehĂ„ll för de villkor och skyddsĂ„tgĂ€rder som avses i punkt 1 i den hĂ€r artikeln i den utstrĂ€ckning som sĂ„dana rĂ€ttigheter sannolikt kommer att göra det omöjligt eller mycket svĂ„rare att uppfylla de sĂ€rskilda Ă€ndamĂ„len, och sĂ„dana undantag krĂ€vs för att uppnĂ„ dessa Ă€ndamĂ„l.
  • Om personuppgifter behandlas för arkivĂ€ndamĂ„l av allmĂ€nt intresse fĂ„r det i unionsrĂ€tten eller i medlemsstaternas nationella rĂ€tt föreskrivas om undantag frĂ„n de rĂ€ttigheter som avses i artiklarna 15, 16, 18, 19, 20 och 21 med förbehĂ„ll för de villkor och skyddsĂ„tgĂ€rder som avses i punkt 1 i den hĂ€r artikeln i den utstrĂ€ckning som sĂ„dana rĂ€ttigheter sannolikt kommer att göra det omöjligt eller mycket svĂ„rare att uppfylla de sĂ€rskilda Ă€ndamĂ„len, och sĂ„dana undantag krĂ€vs för att uppnĂ„ dessa Ă€ndamĂ„l.
  • Om behandling enligt punkterna 2 och 3 samtidigt har andra Ă€ndamĂ„l, ska undantagen endast tillĂ€mpas pĂ„ behandling för de Ă€ndamĂ„l som avses i dessa punkter.