Artikel 98

Översyn av andra unionsrĂ€ttsakter om dataskydd

    Kommissionen ska, om sÄ Àr lÀmpligt, lÀgga fram lagstiftningsförslag i syfte att Àndra andra unionsrÀttsakter om skydd av personuppgifter, för att sÀkerstÀlla ett enhetligt och konsekvent skydd för fysiska personer med avseende pÄ behandling. Detta gÀller i synnerhet bestÀmmelserna om skyddet för fysiska personer i samband med behandling som utförs av unionens institutioner, organ och byrÄer samt om det fria flödet av sÄdana uppgifter.