Artikel 26

Gemensamt personuppgiftsansvariga

  • Om tvĂ„ eller fler personuppgiftsansvariga gemensamt faststĂ€ller Ă€ndamĂ„len med och medlen för behandlingen ska de vara gemensamt personuppgiftsansvariga. Gemensamt personuppgiftsansvariga ska under öppna former faststĂ€lla sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt denna förordning, sĂ€rskilt vad gĂ€ller utövandet av den registrerades rĂ€ttigheter och sina respektive skyldigheter att tillhandahĂ„lla den information som avses i artiklarna 13 och 14, genom ett inbördes arrangemang, sĂ„vida inte de personuppgiftsansvarigas respektive skyldigheter faststĂ€lls genom unionsrĂ€tten eller en medlemsstats nationella rĂ€tt som de personuppgiftsansvariga omfattas av. Inom ramen för arrangemanget fĂ„r en gemensam kontaktpunkt för de personuppgiftsansvariga utses.
  • Det arrangemang som avses i punkt 1 ska pĂ„ lĂ€mpligt sĂ€tt Ă„terspegla de gemensamt personuppgiftsansvarigas respektive roller och förhĂ„llanden gentemot registrerade. Det vĂ€sentliga innehĂ„llet i arrangemanget ska göras tillgĂ€ngligt för den registrerade.
  • Oavsett formerna för det arrangemang som avses i punkt 1 fĂ„r den registrerade utöva sina rĂ€ttigheter enligt denna förordning med avseende pĂ„ och emot var och en av de personuppgiftsansvariga.